FARMACINĖS PASLAUGOS POREIKIO RŪKYMO METIMO ATVEJU ANALIZĖ

Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė, Aurimas Galkontas, Regina Motienė Abstract Visame pasaulyje aktuali tabako gaminių vartojimo problema. Tabako vartojimas paplitęs įvairaus amžiaus žmonių grupėse. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2020 metais pateikti duomenys atskleidžia, kad lėtinių neinfekcinių ligų sukeltos mirtys glaudžiai susijusios su gyventojų elgesio rizikos veiksniais, tokiais kaip nevisavertė mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, žalingas tabako gaminių ir alkoholio…

VISUOMENĖS VAISTINĖSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS JUDĖJIMO NEGALIĄ TURINTIEMS MIESTO GYVENTOJAMS COVID-19 KARANTINO METU

Ingrida Romaškaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Pasaulyje kilus COVID-19 pandemijai, Lietuvos Respu­blikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. paskelbė karantiną valstybės mastu [7]. Dėl socialinio atsiribojimo, rizikos užsikrėsti COVID-19 ir galimų kliūčių naudotis sveika­tos priežiūros paslaugomis, galėjo kilti kokybiškos far­macinės paslaugos gavimo problemų judėjimo negalią turintiems gyventojams. Tyrimu siekta atskleisti visuome­nės vaistinėse teikiamų paslaugų prieinamumą…

FARMACIJOS SPECIALISTO VEIKLOS LIETUVOS IR PORTUGALIJOS VISUOMENĖS VAISTINĖSE LYGINAMOJI ANALIZĖ

Paulius Budrevičius, Danguolė Grūnovienė, Aurimas Galkontas Abstract Farmacinė veikla – sveikatinimo veikla, apimanti vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų gamybą, importą iš trečiųjų šalių, kokybės kontrolę; didmeninį vaistinių preparatų platinimą ir vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą, veikliųjų medžiagų platinimą; vaistinių preparatų lygiagretų importą ir lygiagretų platinimą; vaistinių preparatų pardavimą ar išdavimą galutiniams vartotojams; farmacinių paslaugų…

FARMACIJOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJŲ TURINYS IŠDUODANT RECEPTINIUS VAISTUS: SKIRTUMAI TARP LYČIŲ IR AMŽIAUS GRUPIŲ

Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė, Edita Kizevičienė Abstract Tiksli, teisinga ir nevėluojanti informacija apie vais­tus ir sveikatos stiprinimą yra svarbus sveikatos prie­žiūros ir saugaus vaistų vartojimo komponentas. Šian­dien pacientams prieinama daug rašytinių, vaizdinių ir interaktyvių informacijos šaltinių. Dalis pacientus pasiekiančios informacijos gali būti dviprasmiška ar netgi klaidinanti. Tyrimai rodo, kad tinkama infor­macija apie vaistus svarbi ne…

FARMACIJOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJŲ TURINYS IŠDUODANT NERECEPTINIUS VAISTUS

Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė, Edita Babonienė Abstract Nereceptinių vaistinių preparatų vartojimas siejamassu savigyda, kuri tampa vis populiaresnė visuomenėje,tačiau neracionaliai vartojami vaistai gali padarytidaug žalos sveikatai. Farmacijos specialistųkonsultacija ir suteikiama informacija, išduodantnereceptinius preparatus, gali užkirsti kelią neracionaliamvaistų vartojimui. Darbo tikslas – atskleistifarmacijos specialistų vaidmenį, išduodant nereceptiniusvaistinius preparatus visuomenės vaistinėje.Pasirinktas struktūrizuoto stebėjimo tyrimas. Išanalizuotasdaugiau kaip 4000 konsultacijų…