Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė, Edita Kizevičienė

Abstract

Tiksli, teisinga ir nevėluojanti informacija apie vais­tus ir sveikatos stiprinimą yra svarbus sveikatos prie­žiūros ir saugaus vaistų vartojimo komponentas. Šian­dien pacientams prieinama daug rašytinių, vaizdinių ir interaktyvių informacijos šaltinių. Dalis pacientus pasiekiančios informacijos gali būti dviprasmiška ar netgi klaidinanti. Tyrimai rodo, kad tinkama infor­macija apie vaistus svarbi ne tik nereceptinių, bet ir receptinių vaistų įsigijimo metu. Darbo tikslas buvo atskleisti farmacijos specialistų vaidmenį išduodant nereceptinius vaistinius preparatus visuomenės vais­tinėje. Pasirinktas struktūrizuotas stebėjimo tyrimas. Išanalizuota daugiau kaip 4000 teikiamų visuomenės vaistinėse konsultacijų turinys. Rezultatai: iš stebėtų 4198 farmacijos specialistų konsultacijų, 1331 atve­jais gyventojas įsigijo tik receptinius vaistus. Treč­dalis visų vaistinės pacientų apsipirkimo vaistinėje metu įsigijo receptinius vaistinius preparatus, dau­giau negu pusė pirko receptinius kompensuojamus vaistus (65,8 %), likusi dalis – nekompensuojamus (34,2 %). Didžiausia respondentų dalis receptinius vaistinius preparatus pirko pagal 3 formos recepto blankus (63,6 %). Farmacijos specialistai, išduodami receptinius vaistinius preparatus, suteikė minima­lią informaciją apie vaistą. Vidutiniškai vieno vizito metu buvo aptariama 1,62 vaisto vartojimo aspekto. Dažniausiai suteikiama informacija apie vaistą buvo: kaip vartoti, kada vartoti ir kaip ilgai vartoti išrašytą receptinį vaistinį preparatą. Daugeliu atvejų informa­cija suteikiama žodžiu ir raštu, ir vidutiniškai skiriant 4,04 minutės laiko vienam pacientui.

Keyword(s): farmacijos specialistai, farmacinė paslauga, konsultavimas, receptiniai vaistai.
DOI10.5200/sm-hs.2018.071
Full TextPDF

Back