Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė, Edita Babonienė

Abstract

Nereceptinių vaistinių preparatų vartojimas siejamassu savigyda, kuri tampa vis populiaresnė visuomenėje,tačiau neracionaliai vartojami vaistai gali padarytidaug žalos sveikatai. Farmacijos specialistųkonsultacija ir suteikiama informacija, išduodantnereceptinius preparatus, gali užkirsti kelią neracionaliamvaistų vartojimui. Darbo tikslas – atskleistifarmacijos specialistų vaidmenį, išduodant nereceptiniusvaistinius preparatus visuomenės vaistinėje.Pasirinktas struktūrizuoto stebėjimo tyrimas. Išanalizuotasdaugiau kaip 4000 konsultacijų visuomenėsvaistinėse turinys. Rezultatai: iš stebėtų 4198 farmacijosspecialistų konsultacijų, 1738 atvejais gyventojųbuvo įsigyjami nereceptiniai vaistai. Pagrindiniaisveikatos nusiskundimai buvo: peršalimas (16,1proc.), odos problemos (13,2 proc.), skausmas (25,6proc.), bendrai savijautai gerinti 28,7 (28,7 proc.),virškinimo sutrikimas (16,2 proc.). Gyventojai dažniausiaibuvo informuojami apie vaisto vartojimobūdą (79,6 proc.), vartojimo laiką (67,1 proc.), vartojimotrukmę (36,3 proc.), apie galimas kontraindikacijasar vaisto nepageidaujamą poveikį (11 proc.), sąveikas(6 proc.). Farmacijos specialistų informacijossuteikimo būdai: žodžiu (63,5 proc.), žodžiu ir raštu(22 proc.), tik raštu (1,5 proc), informacija nebuvosuteikta ( 13 proc.). Išvados: gyventojai kreipiasi įvisuomenes vaistines įvairiems negalavimams ir jųsimptomams šalinti skirtų nereceptinių preparatų.Farmacijos specialistai suteikia konsultaciją nereceptiniusvaistus įsigyjantiems pacientas ir konsultuojajuos apie racionalų vaistų vartojimą, nors ne visi informaciniaiaspektai yra aptariami vienodai dėmesingai.Dažniausiai žodžiu informuoja, kaip reikia vartotivaistą, bet rečiau aptaria galimas sąveikas, kontraindikacijasar nepageidaujamus poveikius.

Keyword(s): farmacijos specialistai, farmacinė paslauga, konsultavimas, nereceptiniai vaistai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.096
Full TextPDF

Back