Nespecializuotos odontologinės sveikatos priežiūros paslaugos kasdienėje odontologų specialistų praktikoje Lietuvoje

Vilija Janulytė, Alina Pūrienė Santrauka Darbo tikslas – įvertinti, kokia dalis odontologųspecialistų teikia nespecializuotas odontologinėssveikatos priežiūros paslaugas, nustatyti teikiamųpaslaugų ir demografinių bei profesinių požymiųryšį. Visiems Lietuvoje praktikuojantiems gydytojamsodontologams specialistams (N = 551) išsiųstaanketa. Gauti 345 atsakymai, kas sudarė 62,6% tyrimoatsako dažnį. 41,8% visų odontologų specialistųLietuvoje teikia ne tik specializuotas odontologinėssveikatos priežiūros paslaugas, bet dirba ir…

Farmacijos specialistų požiūris į vaistininko padėjėjų bendrąsias kompetencijas

Edita Babonienė, Jurgita Daukšienė, Laimutė Jonaitienė Santrauka Kintančios darbo rinkos poreikiai tradiciniam koleginiamfarmacijos krypties specialistų rengimui -iššūkis, reikalaujantis pastovaus kompetencijomisgrįstos studijų programos atnaujinimo, kuris neatsiejamassu socialinių partnerių profesinių poreikiųtikrinimu. Šio straipsnio autoriai atliko tyrimą tikslunustatyti farmacijos specialistų požiūrį į vaistininkopadėjėjų, dirbančių šiuolaikinėje Lietuvosvisuomenės vaistinėje, bendrąsias kompetencijas.Pasirinktos vaistinės, kuriose kolegijos studentai,būsimieji vaistininko padėjėjai, atliko profesinėsveiklos praktikas.…

Psichikos sveikatos slaugytojų patiriamos agresijos raiška psichiatrijos profilio ligoninėse

Donatas Gužauskas, Viktorija Grigaliūnienė Santrauka Tyrimo metodas. Tyrimo metu buvo naudotas autoriausNico Oud originalus klausimynas POPAS(angl. Perception of Prevalence of Aggression Scale)ir papildomai sudarytas klausimynas. Apklausta300 psichikos sveikatos slaugytojų, dirbančių respublikinėsepsichiatrijos profilio ligoninėse.Tyrimo rezultatai. Dažniausiai pasireiškianti agresijosforma – žodinė agresija ir grasinanti žodinė agresija,žeminantis agresyvus pacientų elgesys ir pasireiškiadažnai ar labai dažnai. Pacientų sunkus fizinissmurtas,…

Priešoperacinio nerimo raiška ir jo mažinimo galimybės

Viktorija Piščalkienė, Eglė Stasiūnaitienė Santrauka Straipsnyje analizuojama priešoperacinio nerimoraiškos ir jo mažinimo galimybių problematika. Stabilipacientų emocinė būklė, pakankamas pacientųinformuotumas yra siejamas su sklandžiu pooperaciniulaikotarpiu.Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; statistinėduomenų analizė, naudojant SPSS 21 (aprašomojistatistika, vidurkių palyginimo T testas,Anova testas). Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinėapklausa raštu.Tyrimo rezultatai. Beveik pusė respondentų priešoperacinįnerimą vertino gan aukštais balais. Didžiausiąnerimą…

Bendrosios praktikos slaugos studijų studentų aktyvaus įsitraukimo į savarankiškų darbų rengimą prielaidos

Dalė Smaidžiūnienė, Vilma Rastenienė Santrauka Pagrindinis mokymo institucijų, rengiančių slaugosspecialistus uždavinys – rengti aukštos kvalifikacijosslaugos specialistus, atitinkančius Europos Sąjungosir šalies bei regiono darbo rinkos poreikius.Šiuolaikinio mokymo proceso tikslas yra gebėjimassavarankiškai ieškoti žinių, jas kritiškai vertinti,sisteminti, gebėti taikyti profesinėje veikloje. Tyrimotikslas – atskleisti bendrosios praktikos slaugosstudijų programos studentų požiūrį į savarankiškųdarbų edukacinius, organizacinius aspektus bei išryškintiveiksnius,…

Valingos ir nevalingos jėgos bei antropometrinių rodiklių kaita taikant kineziterapiją sergant šonine amiotrofine skleroze

Justina Barzdaitė, Rasa Bacevičienė Santrauka Šoninė amiotrofinė sklerozė – tai neurodegeneracinėliga, kuri pasireiškia progresuojančiu raumenųparalyžiumi (13). Vyrai šia liga serga šiek tiek dažniaunei moterys (14). Dažniausiai liga pasireiškia58 – 63 gyvenimo metais ir tik apie 5% ligos atvejųprasideda iki 30 metų amžiaus (13). Sergant šonineamiotrofine skleroze daugėja nefunkcionuojančiųraumenų (10), todėl fiziniai pratimai yra svarbūssiekiant sumažinti…

Raumenų jėgos ir sąnarių paslankumo pokyčiai taikant kineziterapiją po endoprotezavimo operacijos dėl koksartrozės

Agnė Povilaitytė, Rasa Bacevičienė Santrauka Koksartrozei būdinga lėtinė eiga su progresuojančiuskausmo didėjimu, šlubavimu, judesių amplitudėsbei atraminės kojos funkcijos mažėjimu. Kineziterapijapo klubo endoprotezavimo operacijos pradedamanuo pirmos dienos. Kineziterapija palengvinakoksartroze sergančių pacientų skausmą, suteikiamechaninę apsaugą klubo sąnariui, atkuria eiseną,padeda integruotis į socialinį ir profesinį gyvenimą.Kineziterapija negali būti pakeista kitais reabilitacijosmetodais. Raktiniai žodžiai: koksartrozė, klubo sąnario endoprotezavimas, kineziterapija DOI: 10.5200/sm-hs.2014.130…

Rankos motorinės funkcijos pokyčiai, taikant veidrodžio terapiją pacientams, persirgusiems galvos smegenų insultu

Daiva Baltaduonienė, Neringa Karsokaitė Santrauka Viršutinė galūnė yra labai svarbi daugumai kasdieniniųveiklų ir esami sutrikimai po insulto galiženkliai paveikti dalyvavimą daugumoje užduočių/veiklų. Todėl labai svarbu taikyti visas galimas gydymometodikas, kurios žmogui padėtų grįžti į visavertįgyvenimą. Viena iš naujų gydymo metodikųyra veidrodžio terapija. Ši terapija su įprastine reabilitacijapo insulto pagerina viršutinių galūnių motoriką,judesių amplitudę, atliekamų judesių…

Cugbp2 ir hur baltymų raiška bei funkcija žmogaus kasos adenokarcinomos patogenezėje

Aldona Jakštaitė, Aurelija Maziukienė, Giedrė Šilkūnienė, Antanas Gulbinas, Žilvinas Dambrauskas Santrauka Kasos adenokarcinoma yra viena agresyviausių onkologiniųligų ir šiuo metu taikomas gydymas yratik minimaliai veiksmingas gydant šią ligą. Tik 15- 20% pacientų galima atlikti radikalią operaciją,o chemoterapinis gydymas yra mažai veiksmingas[1]. Šio naviko agresyvumui įtakos turi daugelisveiksnių, tokių kaip nutildyti ar mutavę už navikoslopinimą ir…

Širdies al amiloidozė: klinikinio atvejo aprašymas

Žaneta Petrulionienė, Urtė Gargalskaitė, Agnė Skujaitė, Agnė Urbonienė, Karolina Lušaitė, Darius Palionis, Nomeda Valevičienė Santrauka Amiloidozė – tai grupė retų sisteminių ligų, kuriomsbūdingas sutrikęs baltyminių struktūrų susidarymasir fibrilių formavimasis. Amiloidozės atsiradimą lemiadidelis amiloido pirmtako kiekis organizme,nevisiškas amiloido pirmtako suirimas makrofagųsistemoje bei tam tikri audinių ypatumai. Norsliga sukelia sisteminius pakitimus, tačiau amiloidodepozicijos laipsnis įvairiuose organuose skiriasiir…

Ūmaus skausmo malšinimas po totalinės kelio sąnario artroplastikos: epidurinė analgezija ar nervų blokada?

Janis Zinkus, Greta Masiliūnienė, Arūnas Gelmanas, Ramūnas Tamošiūnas, Julius Masiliūnas, Andrius Macas Santrauka Pooperacinis skausmas po totalinės kelio sąnarioartroplastikos iki šių dienų išlieka aktuali problemapacientams bei gydančiajam personalui visame pasaulyje[1]. Ūmaus pooperacinio skausmo intensyvumastiesiogiai koreliuoja su lėtinio skausmo išsivystymorizika [3]. Todėl tinkamai parinktas anestezijosmetodas su galimybe tęsti regioninį nuskausminimąyra viena iš sąlygų, garantuojančių adekvatųpooperacinio skausmo…

Balneoterapijos geoterminiu vandeniu ryšys su jūrininkų sveikata: randomizuotas kontroliuojamas tyrimas

Lolita Rapolienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga, Sigitas Petrauskas, Arvydas Martinkėnas Santrauka Tyrimo tikslas: įvertinti ypač didelės mineralizacijos geoterminiovandens poveikį visapusiškam jūrininkų sveikatos stiprinimuiir ištirti jo saugumą. Metodai. 180 jūrininkų buvo randomizuotiį tris grupes: geoterminę (65), kuriai skirtos 2 savaičių 108 g/lmineralizacijos geoterminio vandens vonios penkiskart savaitėjekasdien, muzikos grupę (50), kuriai skirta muzikos terapija namuose,ir kontrolinę…