Daiva Baltaduonienė, Neringa Karsokaitė

Santrauka

Viršutinė galūnė yra labai svarbi daugumai kasdieniniųveiklų ir esami sutrikimai po insulto galiženkliai paveikti dalyvavimą daugumoje užduočių/veiklų. Todėl labai svarbu taikyti visas galimas gydymometodikas, kurios žmogui padėtų grįžti į visavertįgyvenimą. Viena iš naujų gydymo metodikųyra veidrodžio terapija. Ši terapija su įprastine reabilitacijapo insulto pagerina viršutinių galūnių motoriką,judesių amplitudę, atliekamų judesių greitį irtikslumą bei plaštakos judesių miklumą. Darbo naujumas:rankos funkcijos lavinimui pasirinkta veidrodžioterapija. Darbo tikslas yra įvertinti rankosmotorinės funkcijos pokyčius, taikant veidrodžioterapiją pacientams, persirgusiems galvos smegenųinsultu. Tyrime dalyvavo 16 moterų ir 4 vyrai. Tiriamųjųamžiaus vidurkis buvo 72,2 metai. Pacientaireabilitacijos pradžioje ir pabaigoje ergoterapeutobuvo tiriami naudojant: funkcinio nepriklausomumotestą (FNT), dinamometrą, monometrą, goniometrą,Jebsen – Taylor rankos funkcijos testą. Tiriamųjų,persirgusių galvos smegenų insultu, funkcinėsbūklės vertinimas ergoterapijos pradžioje buvo83,3 balo, o pabaigoje – 106,1 balo. Jebsen – Taylorpažeistosios rankos funkcijos testo balų pokytisbuvo 6,5 balo. Pažeistosios plaštakos suspaudimojėgos vidurkių pokytis prieš ergoterapiją buvo 8,7kg, o po ergoterapijos – 14,6 kg. Pažeistosios plaštakospirštų suspaudimo jėgos vidurkių pokyčiai poergoterapijos – „Rakto“ suspaudimo jėga padidėjo1,4 kg± 0,2 kg, I-II pirštų suspaudimo jėga – 1,6 kg±0,2 kg bei I-II-III pirštų suspaudimo jėgos pokytis –net 1,9 kg± 0,3 kg kg. Tyrime gauti duomenys statistiškaireikšmingi (p<0,05). Apibendrinus gautusduomenis nustatyta, kad taikant veidrodžio terapiją,asmenims, persirgusiems galvos smegenų insultu,matomas ryškus pažeistosios plaštakos raumenųjėgos, pirštų suspaudimo jėgos bei riešo ir pirštų sąnariųjudesių amplitudžių bei savarankiškumo pagerėjimas.

Raktiniai žodžiai: ergoterapija, veidrodžio terapija, galvos smegenų insultas, rankos funkcijos sutrikimai, hemiparezė, savarankiškumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.129
Pilnas tekstasPDF

Atgal