Viktorija Piščalkienė, Eglė Stasiūnaitienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojama priešoperacinio nerimoraiškos ir jo mažinimo galimybių problematika. Stabilipacientų emocinė būklė, pakankamas pacientųinformuotumas yra siejamas su sklandžiu pooperaciniulaikotarpiu.Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; statistinėduomenų analizė, naudojant SPSS 21 (aprašomojistatistika, vidurkių palyginimo T testas,Anova testas). Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinėapklausa raštu.Tyrimo rezultatai. Beveik pusė respondentų priešoperacinįnerimą vertino gan aukštais balais. Didžiausiąnerimą jaučia asmenys, kuriems operacijaatliekama pirmą kartą Nerimas dažnai susietas suskausmu. O tai reikštų, kad kuo stipriau pacientaiišgyvena skausmą priešoperaciniu ar pooperaciniulaikotarpiu, tuo jiems nustatomas aukštesnis nerimolygmuo. Moterys daugiau nerimauja prieš operacijasnei vyrai. Mažesnis nerimo lygmuo buvo nustatytasvyresnio amžiaus asmenų grupėje. Didžiausiupriešoperaciniu nerimu pasižymėjo moterys priešcezario, ginekologines operacijas.Praktiškai kas antras tyrime dalyvavęs asmuo savoiniciatyva bandė įveikti nerimą priešoperaciniu laikotarpiu(informacijos ieškojo internete, konsultavosisu gydytoju, artimaisiais). Psichologiškai pasiruoštioperacijai daugiausia padeda artimieji. Mažiausiasvaidmuo tenka slaugytojoms.Išvada. Tyrimas padėjo atskleisti neišnaudotas pacientųpsichologinio parengimo ir mokymo galimybeschirurginės slaugos praktikoje.

Raktiniai žodžiai: nerimas, skausmas, pacientų mokymas
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.133
Pilnas tekstasPDF

Atgal