Lolita Rapolienė, Artūras Razbadauskas, Jonas Sąlyga, Sigitas Petrauskas, Arvydas Martinkėnas

Santrauka

Tyrimo tikslas: įvertinti ypač didelės mineralizacijos geoterminiovandens poveikį visapusiškam jūrininkų sveikatos stiprinimuiir ištirti jo saugumą. Metodai. 180 jūrininkų buvo randomizuotiį tris grupes: geoterminę (65), kuriai skirtos 2 savaičių 108 g/lmineralizacijos geoterminio vandens vonios penkiskart savaitėjekasdien, muzikos grupę (50), kuriai skirta muzikos terapija namuose,ir kontrolinę (65), negavusią jokio gydymo. Tyrimo metumatuotas sistolinis ir diastolinis kraujospūdis, širdies susitraukimųir kvėpavimo dažnis, odos temperatūra, pirštų-grindų atstumas,sąnarių judrumas, skausmo (VAS), bendros savijautos (5-balų pagalLikert’ą) ir nuotaikos skalės bei pažintinių nesėkmių klausimynas(CFQ). Saugumas vertintas poveikiu širdies ir kvėpavimo sistemomsir pašalinių poveikių dažniu. Statistinė duomenų analizeinaudotas SPSS 21 programinės įrangos paketas.Rezultatai: po 2 gydymo savaičių geoterminės grupės dalyviamssumažėjo kraujo spaudimas, širdies susitraukimų irkvėpavimo dažniai (p<0.001), skausmo intensyvumas (p<0.001),odos temperatūra (p<0.05), pagerėjo stuburo (p <0.05) ir sąnariųjudrumas (p <0.001), bendra savijauta (p<0.001), nuotaika(p<0.001) ir pažintinės funkcijos (p=0.001). Muzikos terapijosgrupėje sumažėjo kvėpavimo dažnis (p<0.01) ir pagerėjo bendrasavijauta (p<0.01). Pašaliniai poveikiai abiejose grupėse buvoreti. Kontrolinėje grupėje reikšmingi pokyčiai nestebėti. Išvados:balneoterapija didelės mineralizacijos geoterminiu vandeniu turidaugybinį sveikatą gerinantį poveikį ir yra saugi.

Raktiniai žodžiai: balneoterapija, geoterminis vanduo, jūrininkų sveikata
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.125
Pilnas tekstasPDF

Atgal