Kliedėjimai ekspertinėse išvadose

Jerzy Pobocha Santrauka Aptariama kliedėjimo definicijų įvairovė ir prieštaringumas klasikiniuose tekstuose, klinikiniuose bei teismo psichiatrijos vadovėliuose bei ankstesnėse ir dabar galiojančiose klasifikacijose DSM ir ICD, taip pat įvairios diagnozių formuluotės, kaip latentinė šizofrenija, paranoidinė hipochondrija ir garsios diagnostinės teismo psichiatrų klaidos, tokios kaip A. B. Breiviko byloje. Parodyta, kad mąstymo procesams, sprendimams įtaką daro kiti…

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas aukšto konflikto lygio skyrybų procese – kova be nugalėtojų

Dovilė Trijonytė Santrauka Pastaraisiais metais konfliktiškų skyrybų, kuriose siekiama nustatyti vaiko gyvenamąją vietą, Lietuvojedaugėja, todėl vis dažniau skiriamos psichologinėsteismo ekspertizės, siekiant atsakyti į klausimus,susijusius ne tik su vaiko gebėjimu išreikšti savo nuomonę, įvertinti emocinį vaiko prisirišimą prie kiekvieno iš tėvų. Vis dažniau prašoma nustatytitėvų atstūmimo sindromo pasireiškimo požymius.Straipsnyje trumpai apžvelgiama mokslinė literatūra,kurioje aprašomos užsitęsusių konfliktiškų…

Antipsichotikų vaidmuo ir jo pagrindimas gydant nervinę anoreksiją

Laurynas Bukelskis, Brigita Baks Santrauka Nors nervinės anoreksijos neurobiologijos supratimasvis gilesnis, specifinio medikamentinio gydymokol kas nėra. Daug buvo tikimasi iš atipinių antipsichotikų,pirmiausia – olanzapino. Esamos nervinėsanoreksijos medikamentinio gydymo gairės nerekomenduoja atipinių antipsichotikų kaip pirmo pasirinkimo medikamentų. Įvertinus naujausias sisteminesapžvalgas ir metaanalizes matyti, jog jais gydant nervinę anoreksiją kūno masės indeksas bei ligos kognicija paveikiami silpnai.…

Haliucinacijų etiologijos aspektai

Justina Račkauskaitė, Vita Danilevičiūtė, Alvydas Navickas Santrauka Haliucinacijos – tai daikto arba įvykio suvokimas viena ar keliomis iš 5 juslių, kai nėra jokio išorinio dirgiklio (regos, klausos, uoslės, taktilinės, skonio). Išskiriami 3 pagrindiniai haliucinacijų atsiradimo mechanizmai: psichofiziologinis, psichobiocheminis(neurohumoralinis) ir psichodinaminis. Haliucinacijųetiologija yra daugialypė ir ne visada susijusisu psichinėmis ligomis. Išskiriami šie galimi etiologiniai aspektai: psichozės,…

Autizmas ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime

Marta Wiszniowska-Majchrzyk, Zdzisław Majchrzyk Santrauka Autizmas ir autistiniai sutrikimai buvo diagnozuoti XX a. pradžioje, bet šie simptomai lydi žmoniją nuo neatmenamų laikų. Naujausi autizmo ir Aspergerio sindromo tyrimai vyksta dviem kryptimis – retrospektiškai, t.y. diagnozuojant įžymius praeities žmones ir siekiant išaiškinti paplitimą šiais laikais. Naujausi diagnostikos metodai dar nepalengvina išaiškinimo, matavimo ir gydymo. Pagal jau…

Asmenybės sutrikimai ir įsipareigojimai šeimoje

Zdzisław Majchrzyk, Marta Wiszniowska-Majchrzyk Santrauka Šiandienos šeimą ištikę gilūs kultūriniai pokyčiai pakirto tradicinėsšeimos narių vaidmenis ir jų tarpusavio įsipareigojimus. Psichologija siekia išmatuoti, kaip individualūs bruožai paveikia sutuoktinių, partnerių ir tėvų vaidmenų funkcionavimą. Tarp-asmeninių ir šeimos įsipareigojimų kriterijai įvairuoja keičiantis kultūrinėms normoms, bet galiausiai būtent įstatymas (teisiniai aktai) lemia sudarytų įsipareigojimų galiojimo kriterijus, įskaitant ir santuoką.…

Pacientų, gydomų nuo priklausomybės opioidiniams narkotikams ir alkoholiui, depresijos sunkumo ir savižudybės rizikos bei socialinių demografinių rodiklių palyginimas

Edgaras Čiūras, Alvydas Navickas, Vita Danilevičiūtė Santrauka Žinoma, kad alkoholis yra svarbus veiksnys, skatinantissavižudybę, daugėjant piktnaudžiavimo atvejų kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis,daugėja su tuo susijusių savižudybių ir savižudiškoelgesio atvejų (8). Piktnaudžiavimas psichoaktyviomismedžiagomis yra antra pagal dažnį savižudybės priežastis po depresijos. Labai svarbu atkreipti dėmesį į priklausomybe sergančiuosius, kuriems kartu yra ir depresija, tai labai padidina savižudybėsriziką…

Savo tapatybės suvokimo per normos ir patologijos prizmę personalistinė interpretacija

Romuald Jaworski, Jan Bielecki Santrauka Savo tapatybės problema ypač svarbi psichologijai ir psichoterapijai,todėl Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Psichologijosfakultetas ėmėsi tirti tapatumo kokybės analizę. Kol kas dėmesio centre tapatybės jausmo intensyvumas ir svarba raidos procese ir psichoterapijoje. Šioje bandomojoje studijoje nagrinėjama savęs identifikacija tokiose srityse kaip lytis, šeima, socialinė aplinka, politika, religija, profesinė karjera, sveikata ir…

Nepakaltinamų asmenų socialinė dezadaptacija bei resocializacijos galimybės

Alvydas Navickas, Algimantas Liausėdas, Jolanta Navickienė Santrauka Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma gana daug mokslinių studijų, kuriose bandoma nustatyti, kas lemia žmonių nusikalstamą elgesį, ką reikia atliktinorint sumažinti nusikalstamumo rodiklius. Nagrinėjantšį klausimą, daug dėmesio skiriama nusikalstamumąprognozuojančių kriminogeninių rizikosveiksnių analizei bei nusikalsti linkusių asmenų resocializacijai. Šių veiksnių pagrindu nustatomos probleminės gyvenimo sritys, susijusios su nusikalstamuelgesiu.Straipsnyje nagrinėjami nepakaltinamų asmenų…

Vaiko psichologinės gerovės užtikrinimo sunkumai konfliktiškų šeimų bylose

Asta Dervinytė-Bongarzoni, Nomeda Gutauskienė Santrauka Darbe nagrinėjome santuokos nutraukimo teisinius aspektus, aprašėme vaiko psichologinio-psichiatriniovertinimo metu pastebėtus besiformuojančius vaiko psichopatologijos požymius, pasireiškusius užsitęsusių konfliktiškų tėvų skyrybų metu arba kilusšalių ginčams po skyrybų. Tyrėme, kokius klausimussiekia išsiaiškinti teismas, skirdamas atlikti vaiko psichologinį-psichiatrinį vertinimą.Darbo tikslas: išnagrinėti, kaip teismo procese atsižvelgiamaį vaiko psichinės sveikatos ir raidos poreikius. Uždaviniai: 1.…

Melavimas ir jo sociodemografinės charakteristikos

Rytis Leonavičius Santrauka Melas ir melavimas įvairiomis savo apraiškomis yra labai plačiai paplitęs fenomenas, tačiau rimtesnių melo paplitimo ypatumų studijų vis dar stinga. Todėlmūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti melavimo paplitimo tarp studentų ypatumus bei studentų požiūrįį melavimą. Tyrimui buvo naudojamas vienkartinisanoniminės apklausos metodas (standartinis sociodemografinis klausimynas bei klausimai, susijęsu melo vartojimu norint pagerinti gyvenimo kokybęir…

Savižudiškam elgesiui įtakos turintys veiksniai: socialinės-demografinės charakteristikos bei psichikos sutrikimai

Aida Kunigėlienė, Virginija Adomaitienė, Giedrė Jonušienė, Mantas Juodakys Santrauka Tyrimo tikslas: nustatyti mėginusių žudytis asmenų sociodemografinius, psichiatrinės anamnezės duomenisbei sąsajas su psichikos sutrikimais. Metodaiir medžiaga: tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMUL) Kauno klinikų psichiatrijosskyriuje, Respublikinės Kauno ligoninės (RKL) padalinyje Psichiatrijos ligoninėje nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. Leidimas atlikti tyrimą…