Laurynas Bukelskis, Brigita Baks

Santrauka

Nors nervinės anoreksijos neurobiologijos supratimasvis gilesnis, specifinio medikamentinio gydymokol kas nėra. Daug buvo tikimasi iš atipinių antipsichotikų,pirmiausia – olanzapino. Esamos nervinėsanoreksijos medikamentinio gydymo gairės nerekomenduoja atipinių antipsichotikų kaip pirmo pasirinkimo medikamentų. Įvertinus naujausias sisteminesapžvalgas ir metaanalizes matyti, jog jais gydant nervinę anoreksiją kūno masės indeksas bei ligos kognicija paveikiami silpnai. Vis dėlto didėjantisolanzapino skyrimo dažnis bei klinikinė patirtisrodo, jog esama kitos, subtilesnės trumpalaikio atipinių antipsichotikų skyrimo nervinei anoreksijai gydyti naudos – gerėja bendradarbiavimas, mažėja pacientų vidinė įtampa, slopinamas pasipriešinimas gydymui, veikiami depresijos ir nerimo simptomai, silpnėja ažitacija.

Raktiniai žodžiai: nervinė anoreksija, atipiniai antipsichotikai, olanzapinas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.014
Pilnas tekstasPDF

Atgal