Rytis Leonavičius

Santrauka

Melas ir melavimas įvairiomis savo apraiškomis yra labai plačiai paplitęs fenomenas, tačiau rimtesnių melo paplitimo ypatumų studijų vis dar stinga. Todėlmūsų tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti melavimo paplitimo tarp studentų ypatumus bei studentų požiūrįį melavimą. Tyrimui buvo naudojamas vienkartinisanoniminės apklausos metodas (standartinis sociodemografinis klausimynas bei klausimai, susijęsu melo vartojimu norint pagerinti gyvenimo kokybęir požiūriu į lietuvių tautos polinkį meluoti). Tyrime dalyvavo 836 įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklųstudentai (18-35 m.). Rezultatai parodė, kad universitetuose studijuojantys vyrai save dažniau įvardijo kaip mėgstančius meluoti, tačiau jaunesnės bakalauro studijose universitetuose besimokančios moterys reikšmingai dažniau nurodė, kad melo pagalbagalima pagerinti gyvenimo kokybę. Vyresni, dirbantys ir šeimas sukūrę respondentai reikšmingai dažniau teigė, kad lietuviai yra linkę meluoti.

Raktiniai žodžiai: melas, melavimas, tiesa, gyvenimo kokybė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.006
Pilnas tekstasPDF

Atgal