Alvydas Navickas, Algimantas Liausėdas, Jolanta Navickienė

Santrauka

Pastaraisiais dešimtmečiais vykdoma gana daug mokslinių studijų, kuriose bandoma nustatyti, kas lemia žmonių nusikalstamą elgesį, ką reikia atliktinorint sumažinti nusikalstamumo rodiklius. Nagrinėjantšį klausimą, daug dėmesio skiriama nusikalstamumąprognozuojančių kriminogeninių rizikosveiksnių analizei bei nusikalsti linkusių asmenų resocializacijai. Šių veiksnių pagrindu nustatomos probleminės gyvenimo sritys, susijusios su nusikalstamuelgesiu.Straipsnyje nagrinėjami nepakaltinamų asmenų (teismo psichiatrijos pacientų) socialinės dezadaptacijosaspektai bei jų resocializacijos galimybės. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys ir įvardijami veiksniai, darantys įtaką nepakaltinamųasmenų socialinei dezadaptacijai. Įvardijamos pagrindinės priemonės, galinčios padėti minėtų asmenųresocializacijai bei sėkmingai integracijai į visuomenę.Šis darbas naujas ir reikšmingas tuo, jog leidžia gydymo psichiatrijos stacionare laikotarpiu ne tik įvertinti nepakaltinamų asmenų subjektyvų požiūrį į resocializaciją, bet ir nustatyti socialinę dezadaptaciją lemiančius veiksnius.

Raktiniai žodžiai: nepakaltinamas asmuo, socialinė dezadaptacija, resocializacija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.008
Pilnas tekstasPDF

Atgal