Romuald Jaworski, Jan Bielecki

Santrauka

Savo tapatybės problema ypač svarbi psichologijai ir psichoterapijai,todėl Kardinolo Stefano Višinskio universiteto Psichologijosfakultetas ėmėsi tirti tapatumo kokybės analizę. Kol kas dėmesio centre tapatybės jausmo intensyvumas ir svarba raidos procese ir psichoterapijoje. Šioje bandomojoje studijoje nagrinėjama savęs identifikacija tokiose srityse kaip lytis, šeima, socialinė aplinka, politika, religija, profesinė karjera, sveikata ir temperamentas, papildomai dar emocijos bei psichosocialinis amžius. Aprašoma tyrimo strategija, dar besiformuojanti, atsižvelgiant į sveikatos būseną(savęs suvokimas per sveikatos ir susirgimo prizmę), siekiant nustatyti kitas identiteto sritis.

Raktiniai žodžiai: tapatumas, personalizmas psichologijoje, religingumas, sveikata, susirgimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.009
Pilnas tekstasPDF

Atgal