Aida Kunigėlienė, Virginija Adomaitienė, Giedrė Jonušienė, Mantas Juodakys

Santrauka

Tyrimo tikslas: nustatyti mėginusių žudytis asmenų sociodemografinius, psichiatrinės anamnezės duomenisbei sąsajas su psichikos sutrikimais. Metodaiir medžiaga: tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMUL) Kauno klinikų psichiatrijosskyriuje, Respublikinės Kauno ligoninės (RKL) padalinyje Psichiatrijos ligoninėje nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2013 m. rugsėjo mėn. Leidimas atlikti tyrimą duotas Kauno regioninio bioetikos komiteto.Tyrime dalyvavo 150 suaugę pacientai, kuriedėl mėginimo žudytis ir pateko į LSMUL Kaunoklinikų Skubios pagalbos skyrių. Šie pacientai buvo konsultuoti gydytojų psichiatrų ir stacionarizuotiį LSMUL Kauno klinikų psichiatrijos skyrių arba į RKL padalinį Psichiatrijos ligoninę išliekant pakartotino mėginimo žudytis grėsmei. Tyrime sutikusiemsdalyvauti pacientams tyrėjai trijų dienų laikotarpiupo mėginimo žudytis pateikė anketų klausimus.Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir analizės SPSS 19.0 (Statistical Package for Social Science 19 for Windows) programospaketą. Rezultatai: tyrimo metu apklausti 150 mėginę žudytis pacientai, iš kurių 59,3 proc. (n=81) buvo moterys ir 40,7 proc. (n=69) vyrai. Tarp mėginusiųžudytis asmenų statistiškai reikšmingai daugiaubuvo moterų (p=0,022). Tyrimo metu pacientaipagal amžių pasiskirstė taip: 18 – 24 m. amžiaus pacientų buvo 28,7 proc. (n=43), 25 – 34 m. – 21,3 proc. (n=32), 35 – 49 m. – 24,7 proc. (n=37), vyresninei 50 m. amžiaus sudarė 25,3 proc. (n=38). Remiantis procentine išraiška, daugiausia mėginožudytis 18 – 24 m. amžiaus pacientai, tačiau tai nėra statistiškai reikšmingas skirtumas, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Daugiausia buvo nustatytistresiniai ir neuroziniai sutrikimai (F 40-49) – 41,3 proc., psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį (F 10) – 24 proc., kiek mažiau – afektiniai sutrikimai (F 30 – 39) – 23,3 proc., asmenybiniai sutrikimai (F 60 – 69) buvo diagnozuoti 20 proc. asmenų, šizofrenija ir kliedesiniai sutrikimai (F 20 – 29) – 16,7 proc. Psichikos ligų komorbidiškumas buvo konstatuotas 27,3 proc. asmenų. Išvados. Dažniaumėgino žudytis moterys. Dauguma mėginusių žudytis jau praeityje turėjo psichikos sutrikimų arba mėgino žudytis. Dažniausiai mėginama žudytis tyčiniuapsinuodijimu medikamentais. Mėginusiems žudytis asmenims dažniausiai buvo diagnozuoti neuroziniai, stresiniai sutrikimai.

Raktiniai žodžiai: savižudiškas elgesys, mėginimas žudytis, tyčinis apsinuodijimas, psichikos sutrikimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.005
Pilnas tekstasPDF

Atgal