Vaisiaus alkoholinis sindromas

Dovilė Bradulskaitė Santrauka Šio straipsnio tikslas atkreipti dėmesį į alkoholio vartojimo nėštumo metu keliamus pavojus ir aktyviau domėtis psichiką veikiančių medžiagų poveikiu nėštumo metu. Medikus, visuomenės sveikatos specialistus aktyviau prisidėti prie visuomenės švietimo, o politikus priimti sprendimus, kurie įpareigotų alkoholio gamintojus tinkamai informuoti vartotojus apie jų gaminamų produktų keliamą pavojų sveikatai. Pateikiami vaisiaus alkoholinį sindromą…

Onkologine liga sergančių vaikų bei jų tėvų bendravimo poreikis

Jurgita Gulbinienė, Roberta Dolinskaitė, Daiva Kriukelytė, Aušra Lekauskaitė Santrauka Tyrimo tikslas – atskleisti onkologinėmis ligomis sergančių vaikų bei jų tėvų bendravimo poreikį ir pasitenkinimą bendravimo kokybe su slaugytojais. Tyrimas atliktas vienoje iš Lietuvos gydymo įstaigų, taikant tyrimo metodų trianguliaciją: pusiau struktūrizuotą giluminį interviu, dokumentų analizę bei stebėjimą. Tyrime dalyvavo 9 respondentai: 3 mamos ir 3…

Disekuojantis osteochondritas: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga

Gabrielius Jakutis, Kęstutis Trainavičius Santrauka Disekuojantis osteochondritas (DOC) – įgyta, lėtinė, progresuojanti pokremzlinio kaulo ir jį dengiančios sąnarinio paviršiaus kremzlės liga. Disekuojančio osteochondrito priežastys nėra visai žinomos. Manoma, kad pagrindinė disekuojančio osteochondrito priežastis – kartotinė trauma, mikrotrauma, per didelis krūvis sąnariui. Svarbūs genetiniai, endokrininiai ir metaboliniai faktoriai. Dažniausiai pažeidžiami kelio, alkūnės bei čiurnos sąnariai. Ligą…

Churg-Strauss sindromas

Milda Krivickaitė, Tatjana Orlovskytė, Anželika Chomičienė, Jūratė Grigaitienė, Raimondas Meškauskas, Matilda Bylaitė-Bučinskienė Santrauka Churg-Strauss sindromas (CSS) – tai retas, nežinomos etiologijos, sisteminis nekrozinis smulkiųjų ir vidutinių kraujagyslių vaskulitas. Pirmą kartą aprašytas J. Churg ir L. Strauss 1951 m. Šiuo metu klasifikuojamas kaip ANCA asocijuotas vaskulitas. CSS specifiški požymiai, padedantys atskirti šį sindromą nuo kitų smulkiųjų…

Sirgusių ūmiu miokardo infarktu ir mirusių pacientų klinikinių duomenų retrospektyvinė analizė

Vinsas Janušonis, Gintautas Virketis, Gintarė Pučinskienė Santrauka Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti hospitalinį mirštamumą dėl ūmaus miokardo infarkto. Medžiaga ir metodai. Tyrimas vykdytas 2012 m. Analizuotas visų 605 pacientų, sirgusių ūmiu ir pakartotiniu miokardo infarktu ir gydytų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2006 – 2011 m. gydymo stacionare ligos istorijos. Pacientai tirti pagal lytį, amžių, gyvenamąja vietą,…

Depresija sergančių moterų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklių pokyčiai trejų metų ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu

Klaudija Pauliukevičiūtė, Antanas Goštautas Santrauka Straipsnyje analizuojamas depresija sergančių moterų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklių kitimas trejų metų ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu. Gyvenimo kokybei (GK) įvertinti naudotas PSO GK-100 gyvenimo kokybės klausimynas, o depresijai – PSO standartizuotas interviu CIDI – 2.0. E sekcija. Rezultatų analizė atlikta remiantis 64 tyrime dalyvavusių, Šančių Psichikos sveikatos centre…

Storosios žarnos vėžio atrankinė patikra – nuo Europos iki Lietuvos miestelio

Bernardas Rimkus, Saulius Mikalauskas, Dileta Rutkauskaitė, Kęstutis Strupas Santrauka Tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti Europos Sąjungos šalių patirtį vystant nacionaliniu   lygmeniu vykdomas storosios žarnos vėžio atrankines patikras. Palyginti ir apibendrinti storosios žarnos vėžio atrankinės patikros pasiekimus Vilniaus ir Kauno apskrityse su   pirmųjų   metų   Palangos   pirminės asmens sveikatos priežiūros centro rezultatais. Darbo metodika. Pastarųjų metų mokslinės publikacijos…

Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichoterapijos veiksmingumas: Vilniaus BEPP studijos žvalgomojo tyrimo rezultatai

Evaldas Kazlauskas, Eglė Mažulytė, Paulina Želvienė, Miglė Dovydaitienė, Paulius Skruibis Santrauka Straipsnyje pristatomi trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichoterapijos (BEPP) metodo, sukurto Nyderlanduose, Vilniaus BEPP veiksmingumo studijos pradinio tyrimo rezultatai. BEPP yra specializuota potrauminio streso sutrikimo trumpalaikė 16 sesijų psichoterapija, kurioje sujungiamos įvairių psichoterapijos krypčių technikos. Tyrimo tikslas buvo įvertinti BEPP veiksmingumą ir potrauminio streso simptomų…

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, vykdančių lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir ugdančių sveiką gyvenseną, veiklos galimybių vertinimas

Vaida Liutkutė, Mindaugas Štelemėkas, Aurelijus Veryga Santrauka Vienas svarbiausių vaidmenų lėtinių neinfekcinių ligų prevencijoje paprastai tenka organizuotai pilietinei visuomenei. Vis dėlto nevyriausybinių organizacijų, vykdančių lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir ugdančių sveiką gyvenseną, galimybės vykdyti tokią veiklą, vertinant jų turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, Lietuvoje visiškai netyrinėtos. Metodika. Siekiant išsiaiškinti nevyriausybinio sektoriaus galimybes, 2012 m. buvo…

Visiškai nuo alkoholio priklausančio ligotumo pokyčiai Lietuvoje 2006-2011 metais

Mindaugas Štelemėkas, Ingrida Jaselskytė, Vaida Liutkutė, Aurelijus Veryga Santrauka Žalingas alkoholio vartojimas yra susijęs su daugeliu ligų ir sveikatos būklių, todėl užsienio moksliniuose tyrimuose įprasta vertinti alkoholio vartojimo sąlygojamą žalą. Alkoholio vartojimo pasekmėms priskiriama daugiau nei 50 sveikatos būklių, kurios dalinai ar visiškai siejamos su alkoholio vartojimu. Metodika. Tyrimo tikslas buvo įvertinti tik su alkoholio…

Probleminio alkoholio vartojimo įvertinimas tarp 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų naudojant audit metodiką

Aurelijus Veryga, Jelena Stanislavovienė, Lina Ignatavičiūtė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė Santrauka AUDIT testas yra klasikinė metodika skirta žalingam alkoholio vartojimui nustatyti. Tyrimuose žalingas alkoholio vartojimas nustatomas apsibrėžiant saikingo alkoholio vartojimo ribą ir įvardijamas kaip probleminis alkoholio vartojimas ar tiesiog piktnaudžiavimas alkoholiu. Apibendrinant AUDIT testo rezultatus, šiame tyrime analizuojamas probleminio alkoholio vartojimo paplitimo Lietuvoje reiškinys 2007…

Mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio kitimai Kauno rajone 2005-2012 metais

Antanas Goštautas, Romualdas Žekas, Laurynas Dilys, Nijolė Goštautaitė-Midttun Santrauka Kauno rajono mokyklose 2002-2005 laikotarpiu nustatyti mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio pokyčiai palankūs jų sveikatai bei intensyvaus mokymo rūkymo profilaktikos priemonių efektyvumas. Šio straipsnio tikslas nustatyti tolimesnius rūkymo, požiūrių ir elgesio, susijusio su rūkymu, kitimus 2005-2012 metais Pasaulio jaunimo rūkymo tyrimo – Global Youth…