Poliligotumo paplitimo dinamika ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų suvartojimas klaipėdos apskrities kaimo ir miesto populiacijose

Arnoldas Jurgutis, Laura Kubiliutė, Arvydas Martinkėnas, Jelena Filipova, Alfridas Bumblys Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos apskrities gyventojų poliligotumo paplitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų suvartojimo 2009- 2011 metais pokyčius, lyginant pagal gyvenamąją vietą (miestas/ kaimas). Aprašomasis retrospektyvusis tyrimas buvo atliktas naudojant nepersonalizuotus duomenis, gautus iš Klaipėdos TLK. Tiriamųjų kontingentą sudarė: 2009 m. 397873, 2010…

Vertybių refleksija slaugytojo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose

Ričardas Butėnas, Vilma Žydžiūnaitė Santrauka Tyrimo kontekstas. Sveikatos priežiūros sistemoje dirba slaugytojas, kurio veikloje vertybinis aspektas užima svarbią vietą. Slaugytojas tampa lyderiu tarpdisciplininėje komandoje ir turi unikalią galimybę bei moralinę pareigą tarnauti kaip paciento ir jo šeimos narių advokatas svarbiausiais jų gyvenimo momentais. Tyrimo objektas – vertybės slaugytojo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. Tyrimo problema. Tam tikros…

Slaugytojų veiksmai valdant traumatologinių ligonių ūminį skausmą

Marija Kušleikaitė, Lina Gedminienė, Artūras Razbadauskas, Vida Mockienė Santrauka Skausmas yra viena didžiausių visuomenės sveikatos problemų pasaulyje. Nuolat ieškoma naujų metodų jam malšinti stengiamasi geriau suprasti skausmo atsiradimo priežastis ir jas pašalinti. Nepakankamai numalšintas skausmas sukelia daug socialinių, psichologinių bei finansinių problemų pacientams ir jų šeimoms. Darbo tikslas – ištirti slaugytojų veiksmus valdant traumatologinių ligonių…

Komandinio darbo operacinėje efektyvumo vertinimas operacinės komandos narių požiūriu

Natalja Istomina, Lina Šakienė, Rokas Bagdonas, Ingrida Bakaitė Santrauka Operacinėje darbas vyksta komandiniu principu, o komandos efektyviam darbui svarbus darbo pasidalinimas tarp komandos narių: kompetencija, greita reakcija, tolerancija, darbo išmanymas, susibendravimas, taip pat svarbus komandos lyderio vaidmuo, kuris esant kritinei situacijai, galėtų priimti efektyvius sprendimus. Operacinėje komandoje nuolat dirbantys komandos nariai geriau supranta vienas kitą,…

Slaugos kokybės gerinimo galimybės miesto ligoninėje

Geriuldas Žiliukas, Danguolė Drungilienė, Rima Užkurėlytė, Ligija Švedienė Santrauka Gerėjant sveikatos priežiūros kokybei, didėja pacientų reiklumas medikams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Nuolatinis kaštų augimas ir išteklių ribotumas verčia ieškoti naujų šių problemų sprendimų galimybių. Nepakankama sveikatos priežiūros įstaigos vadovybės kompetencija sveikatos priežiūros kokybės vadybos klausimais bei žema personalo motyvacija lemia pacientų ir personalo nepasitenkinimą teikiamomis…

Pacientų, sergančių galvos ir kaklo piktybiniais navikais, slaugos problemos: bandomasis tyrimas

Nora Šiupšinskienė, Ligita Švagždytė, Geriuldas Žiliukas Santrauka Darbo tikslas buvo išanalizuoti slaugos proceso problemas slaugant pacientus, sergančius piktybiniais galvos ir kaklo navikais bei įvertinti galimus ryšius tarp slaugos problemų ir slaugytojo patirties. Naudojant anoniminę originaliai sudarytą anketą, raštu apklaustos 48 slaugytojos (amžiaus vidurkis 43,5±8,7 m.) paprastosios atsitiktinės atrankos būdu atrinktos iš keturių stacionaro skyrių, kuriuose…

Stacionarinės reabilitacijos įtaka persirgusių galvos smegenų insultu ligos eigai

Daiva Sudmantienė, Geriuldas Žiliukas, Danguolė Drungilienė, Henrikas Kazlauskas Santrauka Galvos smegenų insultas daugeliui žmonių sukelia ilgalaikę negalią, pablogina gyvenimo kokybę. Laiku ir aktyviai pradėtos taikyti kompleksinės reabilitacijos priemonės pagerina ligos prognozę, padeda sugrąžinti pažeistas funkcijas, išvengti komplikacijų, suteikia pacientui galimybę maksimaliai prisitaikyti kasdieninėje veikloje. Tyrimo tikslas – įvertinti stacionarinės reabilitacijos įtaką, persirgusių galvos smegenų insultu…

Naujagimių ir kūdikių smegenų ląstelių apoptozė ir perioperacinis periodas: ar yra ryšys?

Ilona Šuškevičienė, Milda Nekrašienė, Danguolė Česlava Rugytė, Alina Vilkė, Tomas Bukauskas, Diana Bilskienė, Andrius Macas Santrauka Pastaraisiais dešimtmečiais, atliekant mokslinius tyrimus su gyvūnų jaunikliais, nustatytas bendrinei anestezijai naudojamų preparatų neurotoksiškumas graužikams bei kitiems žinduoliams, tačiau analogišką poveikį naujagimiams įrodyti sudėtinga. Specifinių galvos smegenų ląstelių apoptozės biožymenų atsiradimas klinikinėje praktikoje būtų naudingas ir leistų įvertinti, ar…

Posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromas

Alina Vilkė, Justina Mikšaitė, Andrius Macas Santrauka Ortostatinė netolerancija apima grupę simptomų, kuriems būdinga smegenų hipoperfuzija ar/ir simpatinė aktyvacija, kuri atsiranda pakeitus poziciją iš stovimos į gulimą. Pacientai gali skųstis galvos skausmu, pykinimu, pilvo skausmais, svaiguliu, sumažėjusia koncentracija, alpimu, nerimu, silpnumu, nuovargiu, fizinio krūvio netoleravimu, širdies plakimu, dusuliu ir krūtinės skausmais. Posturalinės ortostatinės tachikardijos sindromo…

Prognostiniai faktoriai, lemiantys dirbtinės plaučių ventiliacijos trukmę po skubių operacijų

Aurika Karbonskienė, Darius Kuzminskis, Artūras Plioraitis, Jurgita Kuzminskienė Santrauka Tikslas: įvertinti, kokie prognostiniai faktoriai lemia dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) trukmę po skubių operacijų. Darbo metodika: atlikta retrospektyvi 2010 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninėje Kauno klinikose skubiai operuotų 157 pacientų, kuriems po operacijos taikyta DPV, ligos istorijų duomenų analizė. Vertinti demografiniai rodmenys, priešoperacinės ir…

Vainikinių arterijų endotelio disfunkcijos, nustatytos pacientams, besiskundžiantiems krūtinės skausmu, bet neturintiems reikš-mingų pakitimų vainikinėse arterijose, įtaka nepalankioms baigtims

Dalia Jarašūnienė, Ernesta Susekaitė, Nerijus Klimas Santrauka Yra žinoma, kad vainikinių arterijų endotelio disfunkcija yra susijusi su didesne kardiovaskulinių įvykių rizika. Mes nustatėme kardiovaskulinių įvykių dažnį per ilgą sekamąjį laikotarpį tarp pacientų, kuriems dėl skausmų krūtinėje buvo atliekama koronarografija, o, neradus reikšmingų aterosklerozinių pakitimų vainikinėse arterijose, buvo įvertinta endotelio funkcija, atliekant acetilcholino mėginį. Kardiovaskulinių įvykių…

Studentų mitybos įpročiai

Laimutė Samsonienė, Vilija Zimnicka Santrauka Mityba yra svarbus veiksnys, įtakojantis asmens sveikatą ir gyvenimo kokybę. Mūsų darbo tikslas buvo nustatyti Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų mitybos įpročius bei juos įtakojančius veiksnius. Anoniminės apklausos būdu, pagal specialiai parengtą anketą, 2011-2012 metais apklausti 863 studentai: 413 LSMU ir 450 VU (648 merginos…