Marija Kušleikaitė, Lina Gedminienė, Artūras Razbadauskas, Vida Mockienė

Santrauka

Skausmas yra viena didžiausių visuomenės sveikatos problemų pasaulyje. Nuolat ieškoma naujų metodų jam malšinti stengiamasi geriau suprasti skausmo atsiradimo priežastis ir jas pašalinti. Nepakankamai numalšintas skausmas sukelia daug socialinių, psichologinių bei finansinių problemų pacientams ir jų šeimoms. Darbo tikslas – ištirti slaugytojų veiksmus valdant traumatologinių ligonių ūminį skausmą. Tyrimo metu naudotas kiekybinis (slaugytojų ir pacientų anketinė apklausa) tyrimo metodas, atlikta rodiklių koreliacinė analizė. Nustatyta, kad dauguma slaugytojų mano, jog skausmas yra susijęs su paciento depresija, kančia, audinių pažeidimu, apima psichologinius, fiziologinius, socialinius komponentus. Respondentės manė, kad skausmas – vienas pirmųjų simptomų, skatinančių organizmo apsauginę reakciją. Spręsdamos traumatologinių pacientų skausmo problemas, slaugytojos vertino paciento patiriamą skausmą, naudojo skausmo liniuotę, išsiaiškindavo, kaip skausmą apibūdina pats pacientas, stebėdavo paciento reakciją. Malšindamos skausmą slaugytojos dažniausiai naudojo farmakologinius skausmo kontrolės metodus. Slaugytojos į skausmo malšinimo procesą įtraukdavo ir pacientus, klausdamos, ar neskauda, mokydamos savikontrolės, suteikdamos galimybę jiems išsikalbėti bei rodydamos dėmesį.

Raktiniai žodžiai: slaugytojos; traumatologiniai ligoniai; skausmo valdymas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.029
Pilnas tekstasPDF

Atgal