Arnoldas Jurgutis, Laura Kubiliutė, Arvydas Martinkėnas, Jelena Filipova, Alfridas Bumblys

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos apskrities gyventojų poliligotumo paplitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų suvartojimo 2009- 2011 metais pokyčius, lyginant pagal gyvenamąją vietą (miestas/ kaimas). Aprašomasis retrospektyvusis tyrimas buvo atliktas naudojant nepersonalizuotus duomenis, gautus iš Klaipėdos TLK. Tiriamųjų kontingentą sudarė: 2009 m. 397873, 2010 m. – 406817, 2011 m. – 415241 gyventojų, užsiregistravusių PSP įstaigose per trejus metus – 2009- 2011. Pagal Johns Hopkins ACG sistemą, gyventojai buvo suskirstyti į šešias išteklių sunaudojimo kategorijas (angl. Resource Utilization Bands – RUB): nuo sveikatos priežiūros nesinaudojančių (RUB 0) iki aukšto poliligotumo pacientų (RUB 5). Per tiriamąjį laikotarpį nustatyta, kad aukšto poliligotumo pacientų (RUB 5) skaičius padidėjo nuo 9,5/1000 iki 9,6/1000 gyventojų, bet šis augimas nebuvo statistiškai reikšmingas. Aukštas poliligotumas 2009 ir 2010 metais labiau buvo paplitęs tarp miesto gyventojų. (p<0,05). Daugiau brangių sveikatos priežiūros paslaugų sunaudojo miesto gyventojai.

Raktiniai žodžiai: sergamumo sudėtingumas; sveikatos priežiūros išteklių naudojimas; poliligotumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.031
Pilnas tekstasPDF

Atgal