Natalja Istomina, Lina Šakienė, Rokas Bagdonas, Ingrida Bakaitė

Santrauka

Operacinėje darbas vyksta komandiniu principu, o komandos efektyviam darbui svarbus darbo pasidalinimas tarp komandos narių: kompetencija, greita reakcija, tolerancija, darbo išmanymas, susibendravimas, taip pat svarbus komandos lyderio vaidmuo, kuris esant kritinei situacijai, galėtų priimti efektyvius sprendimus. Operacinėje komandoje nuolat dirbantys komandos nariai geriau supranta vienas kitą, lengviau atlieka užduotis, tai daro teigiamą įtaką darbo procesui; procesui daro įtakos komandos narių pokyčiai. Nepastovūs komandos nariai, dažnai besikeičiantis personalas trukdo susikaupti, prarandamas laikas, nukenčia darbo kokybė. Šio darbo tikslas buvo įvertinti komandinio darbo operacinėje efektyvumą operacinės komandos narių požiūriu. Tyrime dalyvavo 21 informantas: operacinės slaugytojai, anestezijos – intensyvios terapijos slaugytojai, gydytojai anesteziologai – reanimatologai, chirurgai, gydytojo asistentai, pagalbinis personalas. Tyrimo lytis nėra homogeniška lytiškumo požiūriu, tiriamųjų darbo stažas svyravo nuo 3 iki 30 metų. Buvo atliktas kokybinis tyrimas. Kokybiniam tyrimui atlikti pasirinktas kritinio atvejo analizės ir pusiau struktūruoto interviu metodai. Šis tyrimas svarbus vystant slaugos mokslą ir praktiką Lietuvoje, ypač chirurginės slaugos – darbo operacinėje, plėtojant komandinį operacinės darbuotojų bendradarbiavimą, – srityje. Jis galėtų būti naudingas slaugytojams, gydytojams, pacientams, kadangi šios grupės suinteresuotos gerinti komandinio darbo, kaip sudėtinės chirurginės slaugos dalies, kokybę: gydytojai ir slaugytojai – kaip paslaugos tiekėjai, kurie yra suinteresuoti gerinti komankomandinio darbo kokybę operacinėje, o pacientai – kaip paslaugos gavėjai.

Raktiniai žodžiai: operacinė komanda; komandinis darbas; operacinės slaugytojas; anesteziologas-reanimatologas; chirurgas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.028
Pilnas tekstasPDF

Atgal