Apatinio žandikaulio rekonstrukcija šeivikaulio autotransplantatu: literatūros apžvalga

Rokas Kuprys, Vaidas Varinauskas, Albinas Gervickas, Rūta Stanaitytė Santrauka Mandibulektomija – dalies ar viso patologinio proceso pažeisto apatinio žandikaulio rezekcija, sveikų audinių ribose. Taikoma gydant onkologinius ligonius, apatinio žandikaulio osteomielitą, osteoradeonekrozę. Defektai atstatomi klubakaulio, mentės ar kaukolės kauliniais autotransplantatais. Didelių defektų atkūrimui tinkamiausi kombinuoti kaulo ir raumenų ar odos autotransplantatai. Šio darbo tikslas apžvelgti esamos…

Naujas sepsio žymuo – presepsinas. Pranašumai ir ateitis

Andrius Macas, Linas Pieteris, Astra Vitkauskienė, Dalia Adukauskienė, Giedrė Bakšytė, Dominykas Dvylys, Vitalijus Istigečevas, Tadas Česnaitis Santrauka Ankstyva sepsio diagnozė yra kritiškai svarbi sėkmingam sepsio gydymui. Ne mažiau svarbu nustatyti sepsio prognozę bei sekti gydymo efektyvumą. Pastaraisiais metais pastebėtas sepsio atvejų augimas, todėl svarbu surasti patikimą ir greitai nustatomą žymenį sepsio diagnostikai ir prognozei vertinti.…

Paliatyviųjų pacientų, sergančių onkologinėmis ligomis ir lėtiniu širdies nepakankamumu, dvasinės sveikatos problemos

Žaneta Valiulienė, Arvydas Šeškevičius Santrauka Paliatyviųjų pacientų dvasingumo problemos vis labiau pripažįstamos kaip būtinas mokslinių tyrinėjimų objektas. Gilus religinis tikėjimas sumažina dvasinę įtampą ir sergančiojo nerimą ne tik diagnostinių procedūrų bei gydymo metu, bet ir paskutinėse ligos stadijose. Religija tampa dvasinės stiprybės pamatu, dvasingumas gali būti traktuojamas kaip gebėjimas ieškoti gyvenimo tikslo ir prasmės, kaip…

Chirurginių pacientų mokymo poreikio įvertinimas

Jolanta Sondaitė, Loreta Bukartienė Santrauka Paciento mokymas – neatsiejama slaugos dalis, kurios reikia daugeliui pacientų. Jis užima svarbią šiandieninės sveikatos priežiūros sistemos vietą. Pagrindinis vaidmuo, organizuojant sveikatos mokymą, skiriamas slaugytojai. Kad pacientas taptų nepriklausomu ir galėtų savimi pasirūpinti, reikia plėtoti pacientų mokymo sritį ir įvertinti jo poreikį. Didėjant sudėtingesnių operacijų skaičiui, didėja ir pacientų mokymo…

N ligoninės organizacijos kultūra slaugytojų požiūriu

Loreta Bukartienė Santrauka Sveikatos priežiūros sferoje organizacinė kultūra siejama su keliais veiklos elementais, darančiais įtaką kokybei. Tai – slauga, pasitenkinimas darbu ir pacientų saugumas. Todėl akivaizdu, kad paslaugų tiekėjo organizacinė kultūra daro įtaką sveikatos priežiūros organizacijų charakteristikoms. Šiuo tyrimu siekta atskleisti būdingus ligoninės organizacijos kultūros ypatumus, rasti svarbiausius veiksnius, lemiančius ar turinčius poveikį ligoninės, kaip…

Senyvo amžiaus žmonių savižudybių sąsajos su kognityvinių funkcijų sutrikimais

Virginija Adomaitienė, Žilvinas Stepanavičius, Veronika Aniūnė, Rima Gudaitytė Santrauka Darbo tikslas – įvertinti senyvo amžiaus žmonių suicidinio elgesio sąsajas su kognityvinių funkcijų sutrikimais. Tiriamieji ir tyrimo metodai. Analizuoti 184 pacientų, kuriems buvo tirtos kognityvinės funkcijos, duomenys. Tarpusavyje lyginti pacientai, turintys ir neturintys suicidinių minčių. Rezultatai ir išvados. Senyvo amžiaus pacientas, turintis suicidinių minčių ir kognityvinių…

Alergijos diagnostika in vitro pagal kraujo krešumo mėginį

Pavel Korabliov, Joana Tamkevičiūtė Santrauka Alergija kaip liga pasaulyje daugiau kaip prieš 50 metų buvo ne itin aktuali. Atrasti nauji alergijų diagnostikos metodai, pradedant odos testais, baigiant plaučių funkciniu testu. Tačiau dauguma šių metodų yra brangūs, reikalaujantys specialių sąlygų ir nemažai laiko. Alerginės ligos visame pasaulyje plinta geometrine progresija, o diagnostikos procedūros jau pasenusios ir…

Rankos kraujagyslių ultragarsinio tyrimo duomenų analizė prieš arterioveninės jungties formavimo operaciją

Vaidas Žvinys, Mantas Sakalauskas, Ernest Zacharevskij, Kęstutis Maslauskas, Rytis Rimdeika, Algirda Venclauskienė, Dalia Mitraitė Santrauka Ultragarsinis rankos kraujagyslių tyrimas prieš arterioveninės jungties formavimo operaciją Lietuvoje pamažu tampa būtinybe, nes jo metu gaunama daug informacijos, naudingos operacijos planavimui. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL) atliekamas prospektyvinis atsitiktinių imčių tyrimas, kuris remiasi priešoperaciniu ultragarsiniu rankos…

Prenatalinės diagnostikos medicininiai ir etiniai aspektai

Danielius Serapinas Santrauka Straipsnyje aptariami medicininiai, etiniai ir teisiniai prenatalinės diagnostikos aspektai. Vis sparčiau prenatalinės priežiūros dalimi tampa tyrimai, padedantys nustatyti vaisiaus chromosomų anomalijas ar nervinio vamzdelio defektus. Pirmojo nėštumo trimestro biocheminiai žymenys iš nėščiosios kraujo serumo (laisvas β chorioninis gonadotropinas ir plazmos proteinas A) atliekami nuo 11 nėštumo savaitės iki 13 sav. + 6…

Lietuvos olimpinės pamainos plaukikų mitybos ypatumai

Rimantas Stukas, Marius Baranauskas, Kęstutis Žagminas, Linas Tubelis, Edmundas Švedas Santrauka Siekiant ištirti Lietuvos olimpinės pamainos plaukikų mitybos ypatumus atliktas vienmomentinis ištisinis tyrimas, kurio metu įvertinta 2012 metų olimpinėms žaidynėms Londone besirengiančiųjų Lietuvos olimpinės pamainos plaukikų (n = 43) faktinė mityba, fizinės būklės rodikliai ir įmičio būklė. Sportininkų faktinės mitybos tyrimas atliktas taikant faktinės mitybos…

Triukšmo izoliavimo gyvenamuose pastatuose vertinimas

Valmantas Girnius Santrauka Įgyvendinant statybos produktų direktyvos 89/106/ EEC esminį reikalavimą „Apsauga nuo triukšmo“ ir įteisinus Statybos techninį reglamentą STR .01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ Europos valstybėse taikomos pastatų garso klasės ir kiekvienai garso klasei nustatytos didžiausios normuotojo svertinio oro ir smūgio garso slėgio lygio vertės. Akustinio komforto klasės nustatomos matavimais,…

Vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, sąveikatos ir psichosocialinės problemos: palyginamoji analizė

Viktorija Piščalkienė, Nijolė Zinkevičienė Santrauka Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (ADS) vienas iš dažniausiai sutinkamų vaikų psichinės sveikatos sutrikimų. Šio sutrikimo paplitimas siekia 8-11%. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimui būdingas komorbidiškumas. Šį sutrikimą turintys asmenys pasižymi didesne tikimybe sirgti somatinėmis ir/ ar psichinės sveikatos ligomis. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas (AD/HD) neigiamai paveikia vaiko kognityvinę sferą, socialinį elgesį…