TRANSKRANIJINĖ NUOLATINĖS SROVĖS STIMULIACIJA KLAUSOS HALIUCINACIJŲ GYDYMUI SERGANT ŠIZOFRENIJA

Gabrielė Ražukaitė Abstract Klausos haliucinacijos yra dažnas pozityvus šizofrenijos simptomas, pasižymintis dideliu atsparumu gydymui. Atsižvelgiant į tai, kad antipsichoziniai vaistai ne visada padeda gydyti psichozės simptomus, vis labiau domi­masi kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, transkranijine nuolatinės srovės stimuliacija. Tai neinvazinis neuro­moduliacijos metodas, kuris yra saugus, ekonomiškas ir plačiai prieinamas. Transkranijinė nuolatinės srovės stimuliacija gali tiesiogiai paveikti žievės…

ŠIZOFRENIJA SERGANČIOS PACIENTĖS SAVIŽUDIŠKO ELGESIO RAIŠKA. ATVEJO ANALIZĖ

Indrė Daubarytė, Evelina Stukaitė, Aida Kunigėlienė Abstract Straipsnyje aprašomas 30 metų moters, sergančios para­noidine šizofrenija ir turinčios polinkį į savižudišką el­gesį, klinikinis atvejis. Elgesys pakito nuo 13 metų. Ji tapo agresyvi, demonstratyvi, konfliktiška, dažnai elg­davosi ekscentriškai, grasindavo nužudysianti. 15 metų pirmą kartą stacionarizuota į psichiatrijos ligoninę dėl savęs žalojimo ir suicidinių minčių. Nustatyta šizotipinio sutrikimo…

OBSESINIS KOMPULSINIS SUTRIKIMAS IR ŠIZOFRENIJA

Ieva Palačionytė, Gintarė Žilinskaitė Abstract Obsesinis-kompulsinis sutrikimas (OKS) ir šizofrenija yra dvi skirtingos ligos, turinčios panašius simptomus ir sudėtingą diferencinę diagnostiką. Jos sukelia ryškų psichosocialinį distresą, sunkina kasdienį funkciona­vimą. OKS yra reikšmingas šizofrenijos vystymosi pro­gnostinis rodiklis, todėl ankstyvame amžiuje nustatyta OKS diagnozė turi būti rutiniškai stebima psichiatrų, siekiant anksti nustatyti šizofrenijos prodromą. Psichia­trinėje praktikoje svarbu…

LYTIES DISFORIJA IR ŠIZOFRENIJA. ATVEJO ANALIZĖ

Skaidra Bieliūnaitė, Evelina Stukaitė, Aida Kunigėlienė Abstract Straipsnyje aprašomas 23 metų moters, sergančios paranoidine šizofrenija ir lyties disforija, klinikinis atvejis. Nuo 11 metų pakito pacientės bendravimas ir elgesys, ji tapo socialiai atsiribojusi. Paauglystėje išryškėjo translytiškumo problema, kilo noras priklausyti priešingai (vyriškai) lyčiai. Pacientė pirmą kartą į gydytoją psichiatrą kreipėsi būdama 21 metų, jai nustatyta paranoidinės…

KOGNITYVINĖS ELGESIO TERAPIJOS POVEIKIS POZITYVIEMS ŠIZOFRENIJOS SIMPTOMAMS IR JŲ LYDIMIESIEMS REIŠKINIAMS

Antanas Cukanovas, Žyginta Kazlauskaitė, Rima Viliūnienė Abstract Šizofrenija – lėtinis psichiatrinis sutrikimas, pasireiškiantis lėtine ar pasikartojančia psichoze, kuriam progresuojant ryškėja negatyvi simptomatika. Nors far­makologinis gydymas laikomas pamatiniu ir daugumai pacientų sukelia teigiamą efektą, jo nepakanka pasiekti visišką remisiją ir išvengti šalutinių reiškinių. Pasta­ruoju metu populiarėja kognityvinės elgesio terapijos (KET) taikymas kartu su medikamentiniu gydymu. Ty­rimo…

ŠIZOFRENIJA IR SEKSUALINĖ SVEIKATA

Kotryna Pilypaitė Abstract Studijų, tiriančių šizofrenija sergančių pacientų seksua­linės sveikatos ypatumus, labai trūksta, o dėmėsys, ski­riamas sveikatos priežiūros specialistų, yra per mažas. Tyrimo tikslas − apžvelgti literatūrą, susijusią su ser­gančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais. Metodai. Atrinktos visavertės publikacijos PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Išvados. Lyginant su bendra populiacija, sergančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo kokybė yra…

ŠIZOFRENIJA: ETIOPATOGENEZĖ IR GYDYMAS

Giedrius Tamaliūnas Abstract Šizofrenija − lėtinė progresuojanti psichikos liga. Ja serga apie 1 proc. pasaulio gyventojų. Liga pažeidžia sergančiojo valią, mąstymą bei emocijas. Dėl ankstyvo simptomų pasireiškimo, lėtinės eigos, didelių psichikos sveikatos priežiūros išlaidų ir prarasto pacientų funkci­onalumo – tai didelių kaštų reikalaujanti liga. Etiologija iki galo nėra aiški, o gydymas gali būti skiramas trumpo…

TETRAHIDROKANABINOLIO VARTOJIMO IR PSICHOZĖS SĄSAJOS

Laurynas Viduolis, Kipras Arcabas, Jonas Montvidas Abstract Remiantis statistiniais duomenimis, kanapės yra labiau­siai paplitusi narkotinė medžiaga pasaulyje. Ją vartoti renkasi vis daugiau Lietuvos piliečių, ypač jaunimas. Esant tokioms tendencijoms, svarbu įvertinti, kokį po­veikį žmonių psichikos sveikatai gali turėti kanapių var­tojimas. Esminis šios narkotinės medžiagos psichotro­pinis komponentas yra Δ9-tetrahidrokanabinolis (THC). Pastaruoju metu atliekama daug tyrimų, siekiant…

AR APLINKOS VEIKSNIŲ POVEIKIS GALI BŪTI SIEJAMAS SU ŠIZOFRENIJOS IŠSIVYSTYMU?

Vidmantas Grigas Abstract Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįstos medicinos duomenis apie šizofrenijos proceso vystymosi eigą, išorinės aplinkos veiksnių tikėtiną poveikį, simptomų raišką ir ankstyvo ligos atpažinimo galimybes bendrosios praktikos gydytojo darbe. Metodika. Atlikta teminių straipsnių paieška Pubmed, Cochrane, SpringerLink duomenų bazėse, naudojant reikšminius žodžius: šizofrenija, rizikos veiksniai, kanapės, ankstyvos vaikystės traumos, urbanizacija, D…

RŪKYMO IR ŠIZOFRENIJOS RYŠYS: PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS

Giedrius Šėmys Abstract Rūkymas daro didžiulį neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir yra ypač paplitęs tarp įvairiomis psichikos ligomis sergančių asmenų. Egzistuoja nemažai teorijų, bandančių paaiškinti rūkymo ir šizofrenijos sąsają, tačiau kol kas nenustatytos tikslios priežastys, paaiškinančios šį ryšį. Manoma, kad rūkymo paplitimą tarp šizofrenija sergančių asmenų didina genetiniai, aplinkos bei socialiniai veiksniai. Rūkymo sukeliama žala…

SAVIŽUDIŠKAS ELGESYS SERGANT ŠIZOFRENIJA

Justas Akavickas Abstract Savižudiškas elgesys yra viena iš pagrindinių ir skaudžiausių šizofrenija sergančių asmenų komplikacijų. Tam įtakos turi demografiniai ir psichosocialiniai veiksniai: jaunesnis pacientų amžius, lytis, pajamų stygius, problemiški santykiai su artimaisiais, piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis. Siekiant sumažinti šizofrenija sergančių asmenų savižudybės tikimybę, svarbu laiku taikyti veiksmingas prevencijos priemones. Tai sunkus ir sudėtingas darbas, reikalaujantis gydytojų…

PSICHOZĖS PRODROMAS: EIGA, ATPAŽINIMAS IR ANKSTYVOS INTERVENCIJOS SVARBA. KLINIKINIS ATVEJIS

Aida Kunigėlienė, Ignas Etneris Abstract Straipsnyje aprašomas rezistentiškos gydymui paranoidinės šizofrenijos atvejis 24 metų vyrui. Pacientui 13 metų amžiaus diagnozuotas šizotipinis sutrikimas, po metų diagnozė pakeista į paranoidinę šizofreniją. Nesant atsako į gydymą įvairiais antipsichotiniais vaistais, susirgimas vertintas kaip rezistentiškas, skirtas gydymas klozapinu ir elektros impulsų terapija (EIT), tačiau sutrikimas progresavo. Pacientas dažnai gydomas psichiatrinio…