Indrė Daubarytė, Evelina Stukaitė, Aida Kunigėlienė

Abstract

Straipsnyje aprašomas 30 metų moters, sergančios para­noidine šizofrenija ir turinčios polinkį į savižudišką el­gesį, klinikinis atvejis. Elgesys pakito nuo 13 metų. Ji tapo agresyvi, demonstratyvi, konfliktiška, dažnai elg­davosi ekscentriškai, grasindavo nužudysianti. 15 metų pirmą kartą stacionarizuota į psichiatrijos ligoninę dėl savęs žalojimo ir suicidinių minčių. Nustatyta šizotipinio sutrikimo diagnozė, skirtas medikamentinis gydymas. Pablogėjus psichikos būsenai, atsiradus klausos ir re­gos haliucinacijų, pacientė į psichiatrijos kliniką stacio­narizuota antrą kartą, nustatyta diagnozė – paranoidinė šizofrenija. Dėl psichomotorinio sujaudinimo, elgesio neadekvatumo, nuotaikos nepastovumo bei suicidinių tendencijų psichiatrijos klinikoje daug kartų gydyta pa­kartotinai įvairiais vaistų deriniais. Dabartinė pacientės hospitalizacija – penkiolikta, indikacija – bandymas nu­sižudyti išgėrus didelį kiekį medikamentų.

Keyword(s): šizofrenija, savižudybė, suicidinės mintys, suicidinis elgesys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.224
Full Text: PDF

Back