Aida Kunigėlienė, Ignas Etneris

Abstract

Straipsnyje aprašomas rezistentiškos gydymui paranoidinės šizofrenijos atvejis 24 metų vyrui. Pacientui 13 metų amžiaus diagnozuotas šizotipinis sutrikimas, po metų diagnozė pakeista į paranoidinę šizofreniją. Nesant atsako į gydymą įvairiais antipsichotiniais vaistais, susirgimas vertintas kaip rezistentiškas, skirtas gydymas klozapinu ir elektros impulsų terapija (EIT), tačiau sutrikimas progresavo. Pacientas dažnai gydomas psichiatrinio profilio stacionare dėl psichozės epizodų paūmėjimo. Tyrimo tikslas – pristatyti jauno paciento, kuriam anksti diagnozuota rezistentiška paranoidinė šizofrenija, klinikinį atvejį, išsiaiškinti paciento šizofrenijos prodrominius požymius, psichozės eigą ir retrospektyviai įvertinti, ar buvo galima nuspėti padidėjusią sutrikimo išsivystymo riziką, bei kokia pagalba galėjo būti suteikta prieš pirmąjį psichozės epizodą.

Keyword(s): šizofrenija, psichozė, prodromas, psichozės rizikos sindromas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.009
Full TextPDF

Back