Ieva Palačionytė, Gintarė Žilinskaitė

Abstract

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas (OKS) ir šizofrenija yra dvi skirtingos ligos, turinčios panašius simptomus ir sudėtingą diferencinę diagnostiką. Jos sukelia ryškų psichosocialinį distresą, sunkina kasdienį funkciona­vimą. OKS yra reikšmingas šizofrenijos vystymosi pro­gnostinis rodiklis, todėl ankstyvame amžiuje nustatyta OKS diagnozė turi būti rutiniškai stebima psichiatrų, siekiant anksti nustatyti šizofrenijos prodromą. Psichia­trinėje praktikoje svarbu žinoti, kad šizofrenija sergan­tiems atsiradę nauji obsesiniai-kompulsiniai simptomai gali būti susiję su antrosios kartos antipsichozinių vaistų vartojimu. Šių sutrikimų gydymas priklauso nuo esančios psichozinės bei neurozinės simptomatikos ir tarpusavio komorbidiškumo, tačiau turintiems OKS ir šizofrenijos diagnozę, dažniausiai skiriami aripiprazolas ir SSRI gru­pės medikamentai.

Keyword(s): obsesinis-kompulsinis sutrikimas, obsesiniai kompulsiniai simptomai, šizofrenija, psichozė, komorbidiškumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.163
Full Text: PDF

Back