Vidmantas Grigas

Abstract

Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįstos medicinos duomenis apie šizofrenijos proceso vystymosi eigą, išorinės aplinkos veiksnių tikėtiną poveikį, simptomų raišką ir ankstyvo ligos atpažinimo galimybes bendrosios praktikos gydytojo darbe.

Metodika. Atlikta teminių straipsnių paieška Pubmed, Cochrane, SpringerLink duomenų bazėse, naudojant reikšminius žodžius: šizofrenija, rizikos veiksniai, kanapės, ankstyvos vaikystės traumos, urbanizacija, D vitaminas, perinatalinė infekcija, bendrosios praktikos gydytojas (angl. schizophrenia,risk factors, cannabis, childhood trauma, urbanisation, vitamin D, perinatal infection, general practitioner). Iš daugiau nei 100 mokslinių publikacijų, atrinkta 30 straipsnių. Rezultatai. Apžvelgti su šizofrenijos išsivystymu susiję pagrindiniai rizikos veiksniai, simptomų raiška ir ligos išsivystymo modelis. Įvertintas išorinės aplinkos veiksnių ryšys su šizofrenijos išsivystymu. Išvados. Nustatyta, jog išorinės aplinkos veiksniai susiję su šizofrenijos išsivystymu. Kanapių vartojimas, ankstyvosios vaikystės traumos, urbanizacija susiję su padidėjusia šizofrenijos išsivystymo rizika ar stipriau išreikštais ligos simptomais. Stebimas padidėjęs ligos pasireiškimo dažnis tarp tų pacientų, kuriems buvo nustatyta sumažėjusi D vitamino koncentracija organizme, ar perinataliniu laikotarpiu pasireiškė infekcija.

Keyword(s): šizofrenija, rizikos veiksniai, kanapės, ankstyva vaikystės trauma, urbanizacija, D vitaminas, perinatalinė infekcija, bendrosios praktikos gydytojas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.142
Full TextPDF

Back