Giedrius Šėmys

Abstract

Rūkymas daro didžiulį neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir yra ypač paplitęs tarp įvairiomis psichikos ligomis sergančių asmenų. Egzistuoja nemažai teorijų, bandančių paaiškinti rūkymo ir šizofrenijos sąsają, tačiau kol kas nenustatytos tikslios priežastys, paaiškinančios šį ryšį. Manoma, kad rūkymo paplitimą tarp šizofrenija sergančių asmenų didina genetiniai, aplinkos bei socialiniai veiksniai. Rūkymo sukeliama žala šizofrenija sergančių asmenų populiacijoje ypač didelė dėl ryškios šių asmenų patiriamos socialinės atskirties, mažų pajamų, nepasitikėjimo gydytojais ir sveikatos apsaugos sistema. Rūkymas indukuoja kai kurių fermentų, metabolizuojančių antipsichotinius vaistus, sintezę ir gali sukelti nepakankamą šių vaistų poveikį, gydant šizofreniją. Svarbu į tai atsižvelgti ir rūkantiems asmenims skirti didesnes vaistų dozes arba rinktis vaistus, kurių metabolizmo rūkymas neveikia. Tyrimo tikslas – įvertinti ir aptarti mokslinėje literatūroje pateikiamas priežastis, dėl kurių rūkymas paplitęs tarp šizofrenija sergančių asmenų, bei jų dėl rūkymo patiriamas neigiamas sveikatos pasekmes.

Keyword(s): rūkymas, šizofrenija, koreliacija, priežastys, pasekmės, antipsichotikai, metabolizmas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.138
Full TextPDF

Back