SMEGENŲ ŽIEVĖS STRUKTŪROS PAKITIMŲ ĮTAKA PSICHIKOS SVEIKATAI

Karolina Jablonskytė, Algirdas Jaras Abstract Straipsnyje aprašomas 23 metų pacientės klinikinis at­vejis, prasidėjęs bloga nuotaika, nerimo simptomatika, padidėjusiu jautrumu, verksmingumu, sutrikusiu nak­ties miegu ir po subjektyviai reikšmingos stresogeninės situacijos pasireiškęs staigia psichozine simptomatika. Pacientė jauno amžiaus ir staiga sutrikusi psichikos svei­kata buvo indikacija ieškoti galimos organinės patologi­jos. Gydymo eigoje atlikus detalų ištyrimą ir įvertinus galvos…

PSICHOZĖS PRODROMAS: EIGA, ATPAŽINIMAS IR ANKSTYVOS INTERVENCIJOS SVARBA. KLINIKINIS ATVEJIS

Aida Kunigėlienė, Ignas Etneris Abstract Straipsnyje aprašomas rezistentiškos gydymui paranoidinės šizofrenijos atvejis 24 metų vyrui. Pacientui 13 metų amžiaus diagnozuotas šizotipinis sutrikimas, po metų diagnozė pakeista į paranoidinę šizofreniją. Nesant atsako į gydymą įvairiais antipsichotiniais vaistais, susirgimas vertintas kaip rezistentiškas, skirtas gydymas klozapinu ir elektros impulsų terapija (EIT), tačiau sutrikimas progresavo. Pacientas dažnai gydomas psichiatrinio…