Ieva Palačionytė, Gintarė Žilinskaitė

Abstract

Pogimdyminė psichozė yra ūminė, skubaus hospitaliza­vimo ir gydymo reikalaujanti būklė, pasireiškianti per pirmąsias keturias pogimdyminio laikotarpio savaites. Remiantis literatūra, šio psichikos sutrikimo paplitimas visuomenėje yra 1-2 atvejai 1000 gimdyvių. Dėl uždelsto pasireiškimo, specifinių diagnostikos tyrimų trūkumo ir vis dar esančios psichoedukacijos stokos visuomenėje, pogimdyminė psichozė dažnai lieka nediagnozuota ir pacientei laiku nesuteikiama reikalinga pagalba, Pogim­dyminė psichozė diagnozuojama atsižvelgiant į atsira­dimo laiką, klinikinius simptomus, anamnezės duome­nis. Gydymas pradžioje simptominis, šalinant psichozės sukeltus simptomus, vėliau − etiologinis, atsižvelgiant į individualią priežastį. Retais atvejais tokia būklė gali privesti prie savižudybės ir (ar) vaikžudystės, tačiau laiku diagnozavus ir pradėjus tinkamą gydymą, prognozė bus gera. Šio tyrimo tikslas − apžvelgti ir pristatyti naujausią mokslinę literatūrą, aprašančią pogimdyminės psicho­zės etiologiją, klinikinį pasireiškimą, diagnostikos bei gydymo galimybes.

Keyword(s): pogimdyminė psichozė, pogimdyminis laikotarpis, psichozė, antipsichoziniai vaistai, savižudybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.140
Full Text: PDF

Back