TĖVŲ ELGSENA UGDANT VAIKŲ SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS ĮPROČIUS

Kristina Žalnieraitienė, Ernesta Bliujūtė Abstract Ikimokyklinio amžiaus vaikų valgymo įpročiai formuo­jasi šeimoje, nes vaikai mėgdžioja tėvų elgesį, mokosi iš jų. Vaikystėje įdiegti maitinimosi įgūdžiai išlieka ilgą laiką, turi įtakos maitinimosi elgsenai ateityje, todėl svarbu, kad tėvai ir globėjai diegtų tinkamus mitybos įpročius nuo mažų dienų. Tyrimo tikslas − atskleisti tėvų elgseną, ugdant vaikų sveikatai palankios…

LENTVARIO GIMNAZISTŲ POŽIŪRIS Į NUOTOLINĮ MOKYMĄSI BEI NUOTOLINIO MOKYMOSI SĄSAJOS SU MITYBOS IR FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAIS

Rita Bandzevičienė, Rūta Maceinaitė-Žandarė, Aistė Kalašnikovaitė, Rita Sketerskienė Abstract COVID-19 pandemijos metu karantinas sutrikdė vaikų ir paauglių mokymosi procesą, pasikeitė dienos ir miego režimas, gyvensena. Padidėjo prie ekranų praleidžia­mas laikas, sumažėjo fizinis aktyvumas. Tyrimo tiks­las – įvertinti Lentvario gimnazistų požiūrį į nuotolinį mokymąsi bei nuotolinio mokymo sąsajas su mitybos ir fizinio aktyvumo pokyčiais. Atliktas momentinis…

PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Vytenis Drungilas, Ramunė Miliauskė, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie­tuvos gyventojų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rug­sėjo–gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu buvo ištirti ir įvertinti 337 pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Apklausa buvo anoniminė, jokios respondentą identifikuoti…

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MITYBOS ĮPROČIŲ TYRIMAS IR VERTINIMAS

Roma Bartkevičiūtė, Gabija Bulotaitė, Rimantas Stukas, Mingailė Skardžiūtė, Indrė Nakutavičiūtė, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti 4623 bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 klasių vaikų mitybos įpročiai.…