SLAUGYTOJŲ GYVYBINGUMĄ VEIKIANTYS PSICHOLOGINIAI, FIZIOLOGINIAI IR SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Justina Vasarytė, Stanislav Sabaliauskas, Rima Rozenbergaitė Abstract Slaugytojų patiriami profesinės veiklos iššūkiai ir rizikos veiksniai neigiamai veikia slaugytojų gyvybingumą ir as­meninę gerovę. Dėl aukštų darbo reikalavimų, svarbios veiklos ir asmeninių įsipareigojimų slaugytojai patiria didelį nuovargį, emocinį išsekimą ar net perdegimą. Tai gali turėti neigiamą poveikį slaugytojų profesinių funk­cijų vykdymui, būti klaidų priežastimi ir neigiamai pa­veikti…

PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GALIMYBĖS PAILSĖTI SOCIALINIAI IR DEMOGRAFINIAI NETOLYGUMAI 2016 IR 2019 METAIS

Ausma Sprudzanaitė, Viltė Jonynaitė, Robertas Basijokas, Salvinija Bendikaitė, Marija Jakubauskienė, Alvydas Navickas, Donatas Austys Abstract Neįgaliųjų artimiesiems dėl rūpinimosi neįgaliaisiais dažnai tenka didesnis krūvis buityje, laisvalaikio ir įvai­rių veiklų ribotumas. Tyrimų, atskleidžiančių Lietuvoje gyvenančių psichosocialinę negalią turinčių asmenų ar­timųjų poilsio galimybes, trūksta, nors šalyje vykdomas deinstitucionalizacijos procesas gali būti su šiais neįga­liųjų šeimų gyvenimo aspektais…

MIEGO IR NUOTAIKOS ĮTAKA PACIENTAMS, SERGANTIEMS BIPOLINIU SUTRIKIMU

Emilija Savickaitė Abstract Straipsnyje aptariamas bipolinio ir miego sutrikimų ry­šys. Miego sutrikimai, tokie kaip nemiga ar hipersomnija, yra dažni bipoliniu sutrikimu sergantiems asmenims ir gali sukelti arba pabloginti nuotaikos epizodus. Miego ir nuotaikos ryšys yra svarbi bipolinio sutrikimo gydymo dalis. Tyrimo tikslas – įvertinti bipolinio sutrikimo, nuo­taikos ir miego ryšį. Keyword(s): bipolinis sutrikimas, miegas, nuotaika.…

MIEGO TRŪKUMO ĮTAKA SLAUGYTOJŲ EMOCINEI IR FIZINEI BŪKLEI BEI DARBO ATLIKIMUI

Aurelija Alčauskienė, Deimantė Vytaitė, Viktorija Grigaliūnienė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti, kokią įtaką miego trūkumas daro slaugytojų emocinei ir fizinei būklei bei darbo at­likimui. Atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrimo priemonė – pusiau struktūrinis interviu, kuris buvo atliekamas žodžiu, informacija įra­šoma į diktofoną ir vėliau transkribuojama. Tyrimas vyko 2019 m. gruodžio…

SLAUGYTOJŲ MIEGO IR GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS

Kristina Dringelytė, Jurgita Gulbinienė Abstract Tyrimo tikslas – ištirti slaugytojų miego kokybės ryšį su gyvenimo kokybe. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas – anoniminė anketinė apklausa raštu. Apklaustos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų chirurgijos, terapijos ir intensyvios terapijos (IT) skyriuose dirbančios slaugytojos. Tyrimui naudotas Pitsburgo miego kokybės indeksas (PMKI), gyvenimo kokybės klausimynas „SF-36“ ir…