FARMACIJOS SPECIALISTŲ PATIRTIS, GAVUS NETINKAMAI IŠRAŠYTĄ GYDYTOJO RECEPTĄ

Aurimas Galkontas, Gabrielė Semenenkaitė, Kristina Perminaitė Abstract Farmacijos specialistai yra paskutinioji grandis, kurioje patikrinamas gydytojo išrašytas receptas ir parduodamas ar išduodamas vaistinis preparatas. Farmacijos specialistas, kilus neaiškumų dėl išrašyto vaisto recepto, turi konsultuotis su gydytoju. Tarpprofesinis bendradarbiavimas šiuolaikinėje medicinoje apibūdinamas kaip procesas, kurio metu skirtingų profesijų atstovų grupės dirba kartu tam, kad būtų pasiekti geresni…

FARMACIJOS SPECIALISTO IR GYDYTOJO BENDRADARBIAVIMO REALIJOS IR LŪKESČIAI

Agnė Semianikovaitė, Regina Motienė, Danguolė Grūnovienė Abstract Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti farmacijos specialisto ir gydytojo bendradarbiavimo realijas ir lūkesčius. Šių specialistų komunikacija ir bendradarbiavimas padeda efektyviau dalintis informacija apie pacientą, teikia galimybę greitai išspręsti vaistų terapijos problemas, taip pasiekiant teigiamų darbo rezultatų. Tyrime dalyvavo trys tiriamųjų grupės po 5 dalyvius: farmacijos specialistai, gydytojai ir…

FARMACIJOS SPECIALISTO IR GYDYTOJO BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS VISUOMENĖS VAISTINĖSE DIRBANČIŲ FARMACIJOS SPECIALISTŲ POŽIŪRIU

Iveta Bitkauskaitė, Aurimas Galkontas, Danguolė Grūnovienė Abstract Bendravimas, komandinis darbas ir sveikatos priežiūros specialistų komunikavimas lemia sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir efektyvumą. Gydytojų ir farmacijos specialistų bendradarbiavimas sudaro sąlygas veiksmin­gai perduoti informaciją apie pacientą, greitai išspręsti vaistų terapijos problemas ir duoda teigiamus darbo rezultatus. Pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, skiriami įvairūs vaistiniai preparatai, didinantys nepa­geidaujamų reiškinių…