ODOS SENĖJIMO GYDYMUI VARTOJAMŲ VIETINIŲ RETINOIDŲ KLINIKINIS EFEKTYVUMAS IR SAUGUMAS

Aušrinė Jackevičiūtė Abstract Iš dabartiniu metu taikomų odos fotosenėjimo gydymo metodų, viena dažniausiai naudojamų priemonių yra vie­tiniai retinoidai, − vitaminas A ir jo natūraliai aptinkami arba sintetiniai derivatai. Tyrimo tikslas − apžvelgti ir apibendrinti mokslinę literatūrą apie vietinių retinoidų klinikinį efektyvumą ir saugumą, stabdant odos fotose­nėjimą. Literatūros paieška atlikta naudojant PubMed ir Google Scholar duomenų…

SCHROTH METODIKOS EFEKTYVUMAS ESANT PAAUGLIŲ IDIOPATINEI SKOLIOZEI

Vaida Belickienė, Aurelija Šidlauskienė, Romualdas Sinkevičius, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas. Įvertinti Schroth metodikos efektyvumą paauglių idiopatinės skoliozės gydymui. Sisteminė li­teratūros apžvalga buvo parašyta laikantis PRISMA (Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) sisteminės literatūros apžvalgos rengimo reikalavimų. Atlikus atranką pagal sisteminės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kriterijus, į sisteminę literatūros apžvalgą buvo įtrauktos…

ĮGIMTŲ KRAUJAGYSLIŲ MALFORMACIJŲ GYDYMAS mTOR INHIBITORIUMI: EFEKTYVUMAS, DOZAVIMAS, ŠALUTINIS POVEIKIS

Ugnė Katiliūtė Abstract Įgimtos kraujagyslių malformacijos (ĮKM) – tai grupė heterogeninių ir labai retų kraujagyslių defektų, susida­rančių intrauteriniu vaisiaus laikotarpiu. Šiuos defektus charakterizuoja nenormalus kraujagyslių ir (ar) limfagys­lių vystymasis ir augimas. Liga gali pasireikšti labai indi­vidualiai, priklausomai nuo malformacijos tipo, stadijos, lokalizacijos ir dydžio, todėl gydymas labai varijuoja. Per pastarąjį dešimtmetį padaryta pažanga, nustatant tam…

KINEZITERAPIJOS POVEIKIS APATINĖS GALŪNĖS MOTORINĖS FUNKCIJOS ATKŪRIMUI ASMENIMS, PATYRUSIEMS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ

Neringa Vilkevičienė, Ieva Eglė Jamontaitė Abstract Galvos smegenų insultas (GSI) yra neurologinis sutriki­mas, kenkiantis motorinei kontrolei, kuri paveikia paci­entų gebėjimą judėti ir jų gyvenimo kokybę. Pacientai, patyrę galvos smegenų insultą, susiduria su motorinės kontrolės, valingų judesių ir taisyklingos laikysenos problemomis, kurios riboja jų judėjimą. Ankstyva rea­bilitacija po pakenkimo yra būtina, siekiant kuo labiau padidinti atsigavimo…

LĖTINIS VAIKŲ SKAUSMAS IR JO GYDYMO GALIMYBĖS, TAIKANT BIOLOGINIU GRĮŽTAMUOJU RYŠIU PAGRĮSTUS METODUS

Dovilė Mikučionytė, Danguolė Ruževičienė Abstract Lėtiniai skausmai yra sudėtinga ir visame pasaulyje plačiai paplitusi problema. Lėtinius skausmus pati­ria ne tik suaugusieji, tačiau ir vaikai bei paaugliai. Tyrimų duomenimis, apie 3-5 proc. vaikų patiria itin intensyvius, ilgai trunkančius ir (ar) dažnai pasikar­tojančius lėtinius skausmus, kurie sukelia daugybę kasdienio gyvenimo apribojimų: vaikai praleidžia pamokas, o kraštutiniais atvejais…