Aušrinė Jackevičiūtė

Abstract

Iš dabartiniu metu taikomų odos fotosenėjimo gydymo metodų, viena dažniausiai naudojamų priemonių yra vie­tiniai retinoidai, − vitaminas A ir jo natūraliai aptinkami arba sintetiniai derivatai. Tyrimo tikslas − apžvelgti ir apibendrinti mokslinę literatūrą apie vietinių retinoidų klinikinį efektyvumą ir saugumą, stabdant odos fotose­nėjimą. Literatūros paieška atlikta naudojant PubMed ir Google Scholar duomenų bazes.

Rezultatai ir išvados. Stipriausiais klinikiniais odos se­nėjimo gydymo efektyvumo kriterijais pasižymi tretinoi­nas. Tazarotenas ir adapalenas gali būti svarstomi kaip tretinoino alternatyvos odos senėjimui gydyti. Trūksta klinikinių įrodymų dėl kosmetikos priemonėse esančių retinoidų efektyvumo gydant odos senėjimą. Pagal turi­mus duomenis, retinaldehidas laikomas efektyviausiu re­tinoidu, prieinamu nereceptiniu preparatu. Šalutiniai reiš­kiniai neretai tampa nepakankamai nuoseklaus gydymo režimo laikymosi ir sumažėjusio efektyvumo priežastimi.

Keyword(s): vietiniai retinoidai, odos senėjimas, fotosenėjimas, senėjimo stabdymas, gydymas, efektyvumas, saugumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.210
Full Text: PDF

Back