Dovilė Mikučionytė, Danguolė Ruževičienė

Abstract

Lėtiniai skausmai yra sudėtinga ir visame pasaulyje plačiai paplitusi problema. Lėtinius skausmus pati­ria ne tik suaugusieji, tačiau ir vaikai bei paaugliai. Tyrimų duomenimis, apie 3-5 proc. vaikų patiria itin intensyvius, ilgai trunkančius ir (ar) dažnai pasikar­tojančius lėtinius skausmus, kurie sukelia daugybę kasdienio gyvenimo apribojimų: vaikai praleidžia pamokas, o kraštutiniais atvejais dėl skausmo apskri­tai nelanko mokyklos, atsisako laisvalaikio pomėgių, fizinio aktyvumo, nukenčia bendravimas su drau­gais bei artimaisiais. Tokiais atvejais kalbama apie skausmo sukeltą funkcinę negalią. Lėtinis skausmas turi ir ilgalaikių negatyvių padarinių: nukenčia vaiko raida, socialinė adaptacija, akademiniai pasiekimai, kyla didesnė psichopatologijos, ypač nuotaikos ir nerimo sutrikimų, rizika. Siekiant išvengti negatyvių padarinių, svarbu laiku diagnozuoti lėtinį skausmą ir gydyti tarpdisciplininėje komandoje.
Šiame straipsnyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis, taikant vieną iš lėtinio skausmo intervencijos priemo­nių – biologiniu grįžtamuoju ryšiu pagrįstus metodus.

Keyword(s): biologinis grįžtamasis ryšys, vaikų lėtiniai skausmai, pirminiai lėtiniai skausmai, antriniai lėtiniai skausmai, efektyvumas, intervencijos programa.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.034
Full TextPDF

Back