SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU

Rasa Bliūdžiūtė, Ugnė Norvaišaitė, Olga Meščeriakova Abstract COVID-19 pandemijos laikotarpiu bene 60,0 proc. visų sveikatos priežiūros specialistų sudarė slaugytojai. Dirb­dami COVID-19 infekcijos aplinkybėmis, slaugytojai patyrė psichologinę įtampą, kuri mažino jų veiklos pro­duktyvumą ir didino klinikinės praktikos klaidų riziką. Tyrimo tikslas. Nustatyti chirurgijos skyrių slaugytojų profesinio perdegimo paplitimą COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Metodika. 2021 m. gruodžio –…

NUOLATINIŲ GLIUKOZĖS JUTIKLIŲ PRITAIKYMAS SERGANTIEMS NE TIK CUKRINIU DIABETU

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie nuolatinių gliukozės jutiklių naudojimą ne tik sergant cukriniu dia­betu. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicinos duomenų bazėse. Rezultatai parodė, jog nuo­latiniai gliukozės jutikliai yra šių laikų diabeto priežiū­ros standartas, turintis platų pritaikymo spektrą. Jutikliai gali būti naudingi diagnozuojant prediabetą…

PO COVID-19 INFEKCIJOS IŠSIVYSČIUSI PSICHOZĖ. KLINIKINIS ATVEJIS

Deimantė Andriuškevičiūtė, Giedrė Keršienė, Kristina Dambrauskienė Abstract COVID-19 pandemijos sukelti įvairialypiai ir radikalūs pokyčiai turėjo neabejotinos įtakos žmonių psichinei sveikatai. Atliktų tyrimų duomenys parodė, jog praėjus trims mėnesiams po teigiamos COVID-19 diagnozės, apie 20 proc. pasveikusių pacientų buvo primą kartą nu­statoma nerimo, depresijos ar nerimo diagnozė. Pagal naujausių tyrimų duomenis stebima vis daugiau įrodymų, kurie…

TUBERKULIOZĖS IR COVID-19 LIGOS DIFERENCINĖS DIAGNOSTIKOS IŠŠŪKIAI. KLINIKINIS ATVEJIS

Emilija Globytė, Jurgita Marčiulynaitė, Giedra Levinienė, Vaida Kudirkienė Abstract Pasaulyje išplitus naujajam SARS-CoV-2 virusui, tuber­kuliozės (TB) valdymo situacija pastaraisiais metais su­prastėjo. Jau kelis dešimtmečius sergamumas TB mažėja tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o COVID-19 pandemijos pradžioje diagnozuota rekordiškai mažai naujų TB atvejų. Pandemijai slopstant, nemažai pasaulio šalių susiduria su pavėluotai diagnozuotos TB problema. COVID-19 liga, kaip…

AUTOIMUNINĖS KEPENŲ LIGOS IR COVID-19 INFEKCIJA

Gabija Žemgulytė, Agnė Baliūnaitė, Vitalija Petrenkienė Abstract Pagrindinės autoimuninės kepenų ligos yra autoimuninis hepatitas, pirminis biliarinis ir pirminis sklerozuojantis cholangitas, kurių atsiradimui ir klinikinei eigai įtakos gali turėti gretutinės ligos. Šiuo metu vis dar aktuali virusinė kvėpavimo takų infekcija COVID-19, galinti sukelti autoimuninius organizmo atsakus, skatinančius kepenų pažeidimą. Kol kas atlikta nedaug tyrimų, siekiančių išanalizuoti…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANTIEMS PACIENTAMS

Aistė Minderytė, Agilė Lukšaitė Abstract COVID-19 pandemija sukėlė didelį chaosą visame pasaulyje. Dėl šios ligos mirė daugybė žmonių, o dar daugiau patyrė įvairias jos komplikacijas. Šiame straipsnyje apžvelgiama, kaip COVID-19 gali paveikti lėtinėmis ligomis sergančius pacientus, nagrinėjami rizikos veiksniai ir prevencijos metodai. Darbo tikslas. Nustatyti COVID-19 susirgimo riziką ir komplikacijas lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams. Rezultatai.…

COVID-19 INFEKCIJOS ĮTAKA VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

Laura Štendelytė, Monika Stirbytė, Algirdas Dagys Abstract COVID-19 pandemijos metu sutriko sveikatos apsaugos sektoriaus veikla, o atsiradę pokyčiai turėjo neigiamų padarinių vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui. Tyrimo tikslas – įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms. Metodai. Remiantis Google Scholar ir Pubmed duomenų bazių šaltiniais, naudojant raktinius žodžius ir jų derinius atrinkta ir išanalizuota…

ANDROGENŲ IR ANDROGENINĖS ALOPECIJOS RYŠYS SU COVID-19 INFEKCIJA

Raminta Šulskutė, Jolita Gujytė, Paulina Boris Abstract Įvairiuose tyrimuose buvo pastebėta, kad dažniau sunkia COVID-19 ligos forma suserga vyrai, nei vaikai ar moterys. Dėl to buvo iškelta hipotezė dėl androgenų reikšmės ir vaidmens šios infekcinės ligos eigai ir sunkumui, nes androgenai yra TMPRSS2 geno transkrip­cijos promoteriai. Šis genas yra atsakingas už SARS-CoV-2 patekimą į pneumocitus.…

SLAUGYTOJŲ KLINIKINĖ PATIRTIS, TAIKANT TERAPINĮ GULDYMĄ KNIŪBSČIOMIS ŪMINIO RESPIRACINIO DISTRESO SINDROMO ATVEJAIS

Vitalija Gerikienė, Ingrida Kazragytė Abstract Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, taikant guldymą kniūbsčiomis pacientams, pasireiškus ūminiam respiraciniam distreso sindromui (ŪRDS). At­liktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę ap­klausą. Tyrimo imtis 56 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių slaugytojai iš dviejų Lietuvos ligoninių, kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 liga sergantys…

PERDEGIMO SINDROMO PASIREIŠKIMAS FARMACIJOS SPECIALISTAMS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Aurimas Galkontas, Justė Tarvydaitė, Danguolė Grūnovienė Abstract Perdegimas yra daugialypis sindromas, dažnai pas­tebimas tarp paslaugų teikėjų ar kitų profesijų, kuris tampa vis labiau dominančia tema, nes sveikatos prie­žiūros specialistai ir nacionalinės organizacijos dau­giau dėmesio skiria psichikos sveikatai ir gerovei [1]. Medicinos darbuotojams keliami reikalavimai yra tokie dideli, kad personalas tiesiog priverstas besąlygiškai atsidėti darbui. E.…

PERTEKLINIS MIRTINGUMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU: SITUACIJA LIETUVOJE IR EUROPOJE

Aurimas Galkontas, Skirmantė Sauliūnė Abstract Pastaraisiais metais pasaulyje įvyko įvairių krizių, tokių kaip stichinės nelaimės, ekonominės, socialinės krizės ar epidemijos, tačiau koronaviruso (COVID-19) pan­demija yra pirmoji per 100 metų, taip stipriai pakeitusi pasaulį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, COVID-19 pandemija bei sutrikęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas turėjo neigiamos įtakos mirčių statistikai šalyje, kadangi visos pandemijos metu…

SKYDLIAUKĖS OPERACIJŲ DINAMIKA COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU

Vitalijus Eismontas, Arūnas Pangonis, Vitalija Nutautienė, Oleg Aliošin, Vytenis Punys, Arvydas Martinkėnas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Vinsas Janušonis Abstract Žinoma, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu kai kurių operacijų skaičius sumažėjo apie 30 procentų. Klinikinėje praktikoje dažnai pastebima šiuo laikotarpiu užleisto, pažengusio, išplitusio vėžio atvejų. Šio tyrimo metu norėjome išsiaiškinti, kokią įtaką skydliaukės chirurgijai turėjo COVID-19 pandemijos laikotarpis.…