Justina Stasiulytė, Aušrinė Balčiūtė, Gitana Ramonienė

Abstract

Stresas – tai asmens atsakas į fizinę, emocinę ar psichinę įtampą. COVID-19 pandemijos metu žmonės patyrė įvai­raus lygio ir pobūdžio stresą. Moterų stresas didino po­veikį reprodukcinės sistemos funkcijai. Svarbi jos da­lis yra menstruacinis ciklas. Tyrimuose buvo nustatytas statistiškai reikšmingas COVID-19 pandemijos metu sukelto streso poveikis reprodukcinio amžiaus moterų menstruaciniam ciklui. Šiuo laikotarpiu moterims daž­niau ir sunkiau pasireiškė priešmenstruacinio sindromo simptomai, buvo dažniau diagnozuota dismenorėja ir amenorėja, pasireiškė menstruacinio ciklo trukmės ir reguliarumo pokyčiai.

Tyrimo tikslas – aptarti COVID-19 metu patirto streso įtaką menstruacinio ciklo pokyčiams.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta MEDLINE (PubMed Central) ir Google Scholar duomenų bazėse. Atmetimo kriterijai: ne anglų kalba publikuoti moksliniai straipsniai bei jaunesnės nei 18 metų amžiaus tiriamo­sios. Įtraukimo kriterijai: reprodukcinio amžiaus moterys, COVID-19 pandemijos sukeltas stresas, menstruacinio ciklo sutrikimai, streso prevencija. Pagal raktažodžius, jų kombinacijas ir atmetimo bei įtraukimo kriterijus buvo atrinkta 15 2020-2023 metų publikacijų, atitinkančių tyrimo temą. Atlikta tiriamoji mokslinės literatūros apž­valga ir analizė.

Išvados. COVID-19 pandemijos metu sukeltas stresas turėjo reikšmingos įtakos moterų reprodukcinei siste­mai. Dėl patiriamo streso diagnozuoti dažnesni disme­norėjos atvejai, sunkesni priešmenstruacinio sindromo simptomai, menstruacinio ciklo trukmės ir reguliarumo pokyčiai.

Keyword(s): stresas, menstruacinis ciklas, reprodukcinė sistema, dismenorėja, priešmenstruacinis sindromas, amenorėja, streso prevencija, COVID-19.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.298
Full Text: PDF

Back