Justas Bakutis

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie nuolatinių gliukozės jutiklių naudojimą ne tik sergant cukriniu dia­betu. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicinos duomenų bazėse. Rezultatai parodė, jog nuo­latiniai gliukozės jutikliai yra šių laikų diabeto priežiū­ros standartas, turintis platų pritaikymo spektrą. Jutikliai gali būti naudingi diagnozuojant prediabetą ir stabdant jo progresavimą. Priemonė efektyvi ribojamo fizinio kon­takto kontekste, todėl jos naudojimas išaugo COVID-19 pandemijos metu. Sergant COVID-19 infekcija, aukšta glikemija yra neigiamas prognostinis veiksnys, nepriklau­somai nuo to, ar pacientas serga cukriniu diabetu, ar ne, o gliukozės jutikliai gali būti naudingi dinamikos stebė­jimui ir eigos prognozei. Jutiklių pritaikymas galimas ir po chirurginių intervencijų, esant nenormalios poproce­dūrinės glikemijos tikimybei. Keletas tokių procedūrų yra totali pankreatektomija su autologine kasos salelių transplantacija, inkstų transplantacija ir gastrektomija.

Keyword(s): nuolatinis gliukozės jutiklis, glikemija, prediabetas, COVID-19, pooperacinis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.181
Full Text: PDF

Back