Praktinio mokymo ir mentorystės vaidmuo ugdant pacientų saugos gebėjimus: slaugos studijų atvejis

Simona Paulikienė Santrauka Pacientų sauga yra visuotinė visuomenės sveikatos problema. PSO duomenimis, milijonai pacientų visame pasaulyje kasmet patiria negalią sukeliančius sužalojimus ar mirtį dėl nesaugios medicinos praktikos ir slaugos. Pacientų saugos gebėjimai yra svarbūs profesinei praktinei veiklai, tačiau būsimų sveikatos priežiūros specialistų pacientų saugos mokymas, kaip rodo tyrimai, neatitinka sveikatos priežiūros sektoriaus poreikių. Straipsnyje pristatomo…

Asmenų, sergančių Guillain-Barre sindromu, reabilitacijos efektyvumas bei jį įtakojantys veiksniai

Lina Varžaitytė, Aleksandras Kriščiūnas, Edita Tamulionienė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti asmenų, sergančių Guillain- Barre sindromu (GBS), reabilitacijos efektyvumą ir jį įtakojančius veiksnius ankstyvuoju ligos periodu. Retrospektyviai atlikta asmenų, sirgusių GBS ir reabilituotų LSMUL KK Neuroreabilitacijos poskyryje 1999-2012 m., ligos istorijų analizė. Tirti 31 asmens duomenys. Reabilitacijos efektyvumas vertintas pagal Barthel indekso pokytį reabilitacijos metu.…

Atstatomojo reabilitacinio gydymo įtaka pacientų gyvenimo kokybei po stomos suformavimo operacijos

Jurgita Gulbinienė, Ugnė Žalkauskaitė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, kuriems suformuota stoma, gyvenimo kokybės pokytį po taikyto atstatomojo reabilitacinio gydymo. Tyrimo medžiaga ir metodas. Tyrimas atliktas dviejose Lietuvos atstatomojo reabilitacinio gydymo įstaigose, apklausus 40 pacientų, po žarnyno stomos suformavimo operacijos (operuotų dėl storosios žarnos vėžio). Apklausa vykdyta pradėjus sanatorinį- reabilitacinį gydymą ir praėjus 3…

Kardiovaskulinės sistemos biologinis laikrodis: koks cirkadinių ritmų vaidmuo ūminio miokardo infarkto patogenezėje?

Pranas Šerpytis, Jonas Misiūra, Egidijus Berūkštis, Simona Pelanytė Santrauka Darbo tikslas: išanalizavus Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus 2000 – 2010 m. laikotarpio duomenis dėl pirminių ar pakartotinių hospitalizacijų po ūminio miokardo infarkto, nustatyti, ar organizmo cirkadinių ritmų disinchronizacija turi įtakos šiai patologijai išsivystyti. Medžiaga ir metodai: išnagrinėtos 15333 pacientų…

Ar sezoniškumas turi įtakos ūminio miokardo infarkto sergamumui bei mirtingumui?

Pranas Šerpytis, Jonas Misiūra, Egidijus Berūkštis, Simona Pelanytė Santrauka Darbo tikslas: išnagrinėjus 2000 – 2010 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus pacientų hospitalizacijos bei mirtinų baigčių dėl ūminio miokardo infarkto atvejus, nustatyti šios patologijos sergamumo ir mirtingumo sezoninę tikimybę bei vyrų ir moterų amžiaus grupes, pasižyminčias didžiausia mirties nuo ūminio…

Lazerinės doplerografijos vertė nudegimų diagnostikoje ir gydyme

Algirda Venclauskienė, Algidas Basevičius, Ernestas Zacharevskij, Vytautas Vaičekauskas, Saulius Lukoševičius, Rytis Rimdeika Santrauka Gydant gilius nudegimus svarbu kuo anksčiau atlikti negyvų audinių eksciziją ir odos persodinimą, taip sumažinant antibiotikų poreikį, sutrumpinant gydymosi ligoninėje laiką. Klinikinis nudegimo vertinimas yra iki šiol paplitęs tyrimas, tačiau jis netikslus ir priklauso nuo gydytojo patirties. Lazerinė doplerografija yra labiausiai paplitęs…

Vilniaus miesto GMP gydytojų ir slaugos specialistų ūminių koronarinių sindromų diagnostikos ir pirmos pagalbos teikimo įgūdžių analizė

Pranas Šerpytis, Urtė Gargalskaitė, Vanda Pumputienė, Tadeušas Rodz, Neringa Karvelytė Santrauka ŪMI diagnozė dažniau nustatyta vyrams, NKA – moterims. Vyrų sergamumas ūminiais koronariniais sindromais yra didesnis nei moterų, vyrai serga maždaug 10 metų jaunesni. GMP slaugos specialistai pas pacientus vyksta žymiai dažniau nei GMP gydytojai. Gydytojai dažniau nei slaugos specialistai skiria hepariną arba mažos molekulinės…

Infekcinio endokardito chirurginio gydymo tendencijos vilniaus universiteto ligoninės santariškių klinikose 2007 – 2009 metų laikotarpiu

Pranas Šerpytis, Palmyra Semėnienė, Rasa Čypienė, Arimantas Grebelis, Jonas Misiūra, Irina Alitoit, Akvilė Šmigelskaitė Santrauka Šis straipsnis apibūdina chirurginio gydymo tendencijas ligonių, gydytų Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose dėl infekcinio endokardito 2007-2009 metų laikotarpiu. Tikslas. Įvertinti, kokie veiksniai turi įtakos infekcinio endokardito chirurginio gydymo atlikimo laikui. Nustatyti, ar operacijos atlikimo laikas turi įtakos pacientų, sergančių…

Nėščiųjų konsultavimo vaistinėse apie racionalų vaistinių medžiagų vartojimą sąsajos su farmacijos specialistų išsilavinimu ir amžiumi

Švitrigailė Grincevičienė Santrauka Farmacijos specialistai atsakingi už visuomenės konsultavimą racionalaus vaistinių medžiagų vartojimo klausimais, tačiau ne visi specialistai šį klausimą aptaria su savo pacientais. Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti nėščiųjų konsultavimo (Lietuvos vaistinėse) racionalaus vaistinių medžiagų vartojimo klausimais sąsajas su farmacijos specialistų amžiumi bei išsilavinimu. Metodai. Atsitiktinė reprezentatyvi Lietuvos farmacijos specialistų imtis (N = 440)…

Demografinių veiksnių sąsajos su klinikine greivso ligos išraiška ir baigtimi

Dalia Daukšienė, Narseta Mickuvienė Santrauka Greivso liga – autoimuninė skydliaukės liga, sąlygota antikūnų prieš tireotropinio hormono receptorius poveikio. Antitireoidiniai medikamentai gana efektyviai kontroliuoja hipertireozę, tačiau ilgalaikę ligos remisiją, nutraukus gydymą, pasiekia tik trečdalis pacientų. Demografinių (amžiaus ir lyties) veiksnių sąsajos su klinikine Greivso ligos išraiška ir baigtimi išlieka iki galo neaiški, nepaisant daugelį dešimtmečių trunkančių…

Pacientų požiūris į anestezijos metodą ir jo pasirinkimo motyvai

Dagnė Birutė, Tomas Bukauskas, Andrius Macas Santrauka Pacientai dažnai turi išankstinį nusistatymą apie numatomas taikyti jiems procedūras, taip pat ir apie anestezijos metodus. Atlikome prospektyvinę anketinę chirurginių ligonių apklausą, siekiant ištirti pacientų požiūrį į skirtingus anestezijos metodus (pacientai turėjo pritarti arba ne pateiktiems teiginiams apie anestezijos rūšis) ir išsiaiškinti jų pasirinkimo motyvus ir nustatyti, kokie…

DNR metilinimo pokyčiai periferinio kraujo leukocituose pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu

Albertas Daukša, Antanas Gulbinas, Aurelija Kazlauskaitė, Johannes Oldenburg, Osman El-Maarri Santrauka Skrandžio vėžys dažniausiai diagnozuojamas pažengusioje ligos stadijoje, dėl ko blogėja išgyvenamumas nuo šios ligos. Neinvazinės ankstyvos diagnostikos priemonės galėtų ženkliai pagerinti gydymo efektyvumą ir išgyvenamumo duomenis. Šiam tikslui mes tyrėme periferinio kraujo leukocitus pacientams, sergantiems skrandžio vėžiu, įvertinadami metilinimo pokyčius navikus slopinančiuose genuose: CDKN2A/p16,…