DARBO SANTYKIŲ SU NĖŠČIOMIS DARBUOTOJOMIS TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMOS

Aušra Tartilaitė Santrauka Darbo tikslas – įvertinti Lietuvoje galiojančias teisės normas, numatančias garantijas nėščioms moterims darbo teisiniuose santykiuose. Tyrime taikyta Lietuvos teisės aktų aprašomoji analizė ir kitų valstybių – Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos bei Rusijos lyginamoji analizė. Tyrime naudotas loginės analizės metodas, remtasi tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisiniais dokumentais bei Lietuvos teismų praktika. Straipsnyje akcentuojama, kad…

PSICHOSOCIALINĖS APLINKOS IR MOKYMO TIKSLŲ PASIEKIMO SĄSAJOS PRAKTINIO MOKYMO VIETOJE

Ramutė Rimkienė Santrauka Koleginėse biomedicinos ir socialinių mokslų sričių studijų programose praktinis mokymas/is sudaro pusę studijų laiko, kurio didelė dalis realizuojama įvairiose sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose. Aktyvus mentorių dalyvavimas praktinio mokymo procese užtikrina geresnį studentų praktinių įgūdžių įgijimą bei padeda lengviau jiems socializuotis naujoje aplinkoje. Siekiant užtikrinti praktinio mokymo/si kokybę, būtina stebėti ir…

Slaugytojų nuomonė apie pacientų sveikatos mokymą ir savo žinių sveikatos klausimais vertinimą

Daiva Zagurskienė Santrauka Darbo tikslas – ištirti slaugytojų nuomonę apie savo žinių sveikatos klausimais vertinimą ir pacientų sveikatos mokymą. Tyrimui atlikti buvo parengta anoniminė anketa. Tyrime dalyvavo slaugytojai, apklausos dieną dirbę terapijos ir chirurgijos profilių skyriuose. Išdalintos 436 anketos, grąžinta – 388 (atsako dažnumas – 89,0 proc.). Rezultatai parodė, kad trys ketvirtadaliai (76,4 proc.) slaugytojų…

SVEIKATOS BŪKLĖS IR SAVARANKIŠKUMO POKYČIAI PATYRUS GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ: KLINIKINIO ATVEJO PRISTATYMAS

Evelina Lamsodienė Santrauka Galvos smegenų trauma – tai tokia būsena, kuomet galvos smegenys sugeria tam tikrą kinetinės energijos kiekį, sukeliantį funkcinius ar morfologinius galvos smegenų veiklos sutrikimus. Galvos smegenų trauma išsivysčiusiose pasaulio šalyse yra viena iš pagrindinių gyventojų mirtingumo ir invalidumo priežasčių, o tarp asmenų, jaunesnių nei 45 metai, mirtingumas po patirtos ūmios galvos smegenų…

PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE TAIKOMOS DAILĖS TERAPIJOS NAUDINGUMAS ASMENIMS, SERGANTIEMS ŠIZOFRENIJA

Ilona Kupčikienė Santrauka Straipsnyje aptariami dailės terapijos taikymo tikslai gydant šizofrenija sergančius asmenis. Išryškinama, kad dailės terapijos procesas tampa terapiniu, kai padeda atskleisti asmens, sergančio šizofrenija, išgyvenimus, vidinius konfliktus, paslėptus jausmus, asmenybės vystymosi etapus, pozityvaus keitimosi galimybes, leidžia suvokti jas pačiam kūrinio autoriui ir padeda jam keistis pozityvia asmenybei linkme. Pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys…

Diabeto slaugytojų edukacinių kompetencijų tobulinimas. E. mokymo efektyvumo vertinimas

Vilma Rastenienė Santrauka Siekiant užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, slaugant pacientus, sergančius cukriniu diabetu, svarbus vaidmuo tenka slaugytojų edukacinių kompetencijų tobulinimui. Straipsnyje pateikiami tarptautinio projekto „Diabetes knowlege for practice“ rėmuose sukurto e. modulio „Pacientų mokymo ir konsultavimo metodai“ išbandymo Lietuvoje rezultatai. Projekte dalyvavo 6 aukštosios mokyklos iš keturių Europos šalių –  Tartu School of Health…

AKUŠERIŲ PASITENKINIMO DARBU POREIKIAI

Eglė Machtejevienė Santrauka Ištirti akušerių pasitenkinimo darbu poreikiai. Tyrimas atliktas X Kauno miesto ligoninės A, B ir C skyriuose, vykdant  anoniminę anketinę apklausą. Nustatyta, kad labiausiai darbu patenkintos B (72,1 proc.) ir C (71 proc.) skyriaus akušerės, turinčios trumpiausią darbo stažą. Neigiamos su profesine veikla patiriamos emocijos ir patiriamas stresas darbe labiausiai būdingas A skyriaus…

Studentų praktinės veiklos ir bendravimo ypatumai dirbant su vaikais, turinčiais fizinę negalią

Milda Gintilienė Santrauka Parengti šį straipsnį paskatino patirtis, įgyta asociacijos „Šviesuva“ vykdytame  projekte „Šviesuvos“ vaikų universitetas: švietėjiška ir sveikatinimo veikla su mokiniais, turinčiais  fizinę negalią“. Aptarsime Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ergoterapijos ir kineziterapijos studentų praktinių įgūdžių ir bendravimo ypatumų tobulinimo galimybes, integruojant paslaugų teikimą socialiai pažeidžiamų žmonių grupėms studijų procese, kartu vykdant socialinę partnerystę…

PACIENTŲ, PERSIRGUSIŲ GALVOS SMEGENŲ INSULTU, EISENOS LAVINIMO ĮTAKA PUSIAUSVYRAI

Brigita Zachovajevienė Santrauka Vienas iš dažnai pasitaikančių sutrikimų pacientams po galvos smegenų insulto – pusiausvyros sutrikimas. Tai lemia žmonių, išgyvenusių po insulto, sėslesnį gyvenimo būdą, kuris savo ruožtu riboja kasdieninį fizinį aktyvumą ir mažina širdies kraujagyslių sistemos pajėgumą. Darbo naujumas: eisenos korekcijai ir lavinimui pasirinkta variabilumo lavinimo metodika. Darbo aktualumas: daugumai pacientų po reabilitacijos išlieka…

KAUNO KOLEGIJOS STUDENČIŲ PLANTOGRAFINIS PĖDŲ IŠTYRIMAS

Gražina Garbenienė Santrauka Nepatogi madinga avalynė, ilgalaikis stovėjimas, sėdimas darbas, mažas fizinis aktyvumas silpnina pėdų raumenis ir raiščius, jie nesugeba išlaikyti kūno svorio ir pėda krypsta į vieną ar kitą pusę. Pėdų deformacijų tema nagrinėjama plačiai, tačiau Kauno kolegijos studenčių pėdų tyrimas plantografijos metodu atliktas pirmą kartą. Šio darbo tikslas ištirti Kauno kolegijos studenčių pėdas…

POOPERACINIO SKAUSMO YPATUMAI PAGAL OPERACIJOS POBŪDĮ BEI SOCIODEMOGRAFINES PACIENTŲ GRUPIŲ CHARAKTERISTIKAS

Viktorija Piščalkienė Santrauka Skausmas operacinio ploto srityje viena iš dažniausių pooperacinių komplikacijų, kurią patiria net iki 80 proc. pacientų. Didelio intensyvumo ir ilgai besitęsiantis pooperacinis skausmas neigiamai veikia pacientų emocinę ir fizinę savijautą – sutrinka širdies ir kraujagyslių funkcija, didėja tromboembolinių komplikacijų, o tam tikrais atvejais ir pneumonijos rizika. Pooperacinio skausmo problematika iki šiol aktuali…

Artimo infraraudoniesiems spinduliams diapazono spektroskopija – smegenų ir audinių oksigenacijos rodiklis

Alina Vilkė Santrauka AISD (Artimo infraraudoniesiems spinduliams diapazono) spektroskopijos metodas yra neinvazinis, nežalingas audiniams ir suteikia daug informacijos apie audinių kraujotaką bei deguonies saturaciją realiu tyrimo laiku. Svarbiausia, kad AISDS gali būti pritaikoma intensyvios terapijos skyriuje ir operacijų metu deguonies saturacijos stebėjimui bei nustatant audinių išeminius pokyčius. Veikiant AISD šviesos spektrui, pirminės šviesą absorbuojančios molekulės…