PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS IR PRADINIŲ KLASIŲ VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIFINĮ MIŠRŲ RAIDOS SUTRIKIMĄ, SAVARANKIŠKUMO LYGIO VERTINIMAS

Raimondas Buckus, Neringa Buckutė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis Abstract Kiekvienas žmogus, sveikas ar turintis negalią, pagal galimybes privalo užimti deramą vietą visuomenėje ir gerai joje jaustis. Lietuvos Respublikos švietimo įsta­tyme (2011 m.) nurodytas tikslas − išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo…

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ LAVINIMAS, ESANT NUSTATYTAM SPECIFINIAM MIŠRIAM RAIDOS SUTRIKIMUI

Raimondas Buckus, Iveta Ragėnaitė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis, Neringa Buckutė Abstract Visavertė vaiko raida yra sudėtinga, visa apimanti, aukščiausia asmenybės vystymosi pakopa. Vaikų raidą tyrinėję mokslininkai nustatė, kad vaiko ugdymuisi ypač didelę reikšmę turi jo paties aktyvumas. Per pirmuosius kelerius gyvenimo metus vaiko raida yra nepaprastai greita. Kuo daugiau stimuliacijos ir galimybių mokytis gauna vaikas,…

ORGANIZUOTOS VEIKLOS, TAIKANT DAILĖS TERAPIJOS ELEMENTUS, NAUDINGUMAS PARKINSONO LIGA SERGANTIEMS ASMENIMS

Aušra Kavaliauskienė, Ilona Venckienė Abstract Parkinsono liga – tai lėtinė, progresuojanti liga, kuri anksčiau ar vėliau sutrikdo kasdieninę gyvenimo veikląir sukelia neįgalumą. Asmenys, sergantys Parkinsonoliga, dažniausiai netenka darbinės veiklos irjiems ypač svarbi rūpinimosi savimi ir laisvalaikioveikla. Organizacijos, jungiančios tam tikra liga sergančiusžmones, pasiūlo jiems veiklas, suteikiančiasgalimybę pažinti save, ligą, plėsti socialinius ryšius,geriau pažinti, realizuoti kūrybinius…