SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS SLAUGOS SPECIALISTŲ PERDEGIMO SINDROMO IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄSAJOS

Eglė Birbalaitė, Aelita Skarbalienė, Zdislavas Skvarciany, Natalja Istomina Abstract Kritinių situacijų metu sudėtingiau kontroliuoti savo bei kitų emocijas. Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (SMPSS) savo darbe kasdien susiduria su kritinėmis situacijomis, kurios veikia psichoemocinę ir fizinę šių darbuotojų būklę, o kartu ir pacientų svei­katos priežiūros kokybę. Emocinių kompetencijų (EK) ugdymas gali turėti įtakos ne tik…

SLAUGOS KOKYBĖS VERTINIMAS, TEIKIANT SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGAS

Rūta Kuklytė, Natalja Fatkulina Abstract Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, iš kurių…

SLAUGYTOJŲ KOMPETENCIJA KARIUOMENĖS IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SRITYSE

Ignas Kaziukonis, Viktorija Kielė, Beata Dautarienė, Natalja Fatkulina Abstract Slaugytojai, užimantys skirtingas pareigas ir teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas turi atitinkamas slau­gytojų kompetencijas, todėl dominuojančios slaugy­tojų kompetencijos kariuomenės ir skubiosios medici­nos pagalbos srityje skiriasi. Kariuomenėje dirbančių slaugytojų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su situacija ir darbo vaidmens kompetencijų grupės. Bū­tent šios dominuojančios kompetencijų grupės iš esmės kariuomenės slaugytojus…

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO RIZIKA SLAUGYTOJŲ SVEIKATAI

Rasa Juozapavičienė, Vilma Daujotaitė Abstract Sveikatos priežiūros darbuotojai skubiąją medicinos pagalbą dažniausiai teikia aplinkoje, kurios sąlygos laikomos vienomis iš nesaugiausių profesinių sąlygų. Darbinėje aplinkoje profesinė rizika sveikatai apima biologinius, cheminius, fizinius, ergonominius, psicho­socialinius veiksnius, gaisro ir sprogimo bei elektros pavojus, kurie kelia grėsmę sveikatos priežiūros dar­buotojų gyvybei, saugai ir gerovei. Tyrimo tikslas – at­skleisti skubiosios…