Rūta Kuklytė, Natalja Fatkulina

Abstract

Į skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi vis daugiau pa­cientų, iš kurių 5-10 proc. reikalingos pilvo chirurgijos paslaugos. Patekę į skubiosios pagalbos skyrių, pacientai susidaro nuomonę apie toje ligoninėje teikiamų slaugos paslaugų kokybę. Slaugos kokybei nustatyti ir išmatuoti naudojama daugybė kokybės vertinimo modelių. Ko­kybė matuojama atsižvelgiant į jos vertinimo aspektus, iš kurių vienas svarbiausių – pacientų nuomonė. Darbo tikslas – įvertinti slaugos kokybę, teikiant skubiosios me­dicinos pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į publikuotus mokslinius straipsnius. Literatūros analizė buvo atlikta PubMed, Google Scholar, EBSCO domenų bazėse, nau­dojant raktažodžius bei jų derinius: skubioji medicinos pagalba, sveikatos priežiūros kokybė, slaugos kokybė, pilvo chirurgija, pilvo chirurgijos slaugos kokybė, koky­bės vertinimas. Duomenų apdorojimui taikomas aprašo­mosios kokybinės turinio analizės metodas. Rezultatai sugrupuoti pagal esminius radinius. Rezultatai parodė, jog pacientai kokybiškomis paslaugomis laiko tas, kurios teikiamos laiku, tinkamai valdomas skausmas, pacientas išklausomas ir gauna pakankamai informacijos.

Keyword(s): skubioji medicinos pagalba, sveikatos priežiūros kokybė, slaugos kokybė, pilvo chirurgija, pilvo chirurgijos slaugos kokybė, kokybės vertinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.072
Full TextPDF

Back