BOBATH METODO EFEKTYVUMAS CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIŲ VAIKŲ BENDROSIOS MOTORIKOS FUNKCIJOMS

Viktorija Sytnikova, Aurelija Šidlauskienė, Gabriela Subotovič, Tomas Aukštikalnis, Juozas Raistenskis Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti Bobath metodo efektyvumą gerinant cerebriniu paralyžiumi sergančiųvaikųbendro­sios motorikos funkcijas. Sisteminė literatūros apžvalga buvo atlikta pagal PRISMA (angl. Prefered Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analyses) paieš­kos ir atrankos strategiją. Atlikus atranką pagal siste­minės literatūros apžvalgos įtraukimo ir atmetimo kri­terijus, į…

ORO TARŠOS KIETOSIOMIS DALELĖMIS RYŠYS SU VAIKŲ BRONCHŲ ASTMA: SISTEMINĖ APŽVALGA

Viktorija Šutova, Nina Prokopčiuk, Izabelė Juškienė, Algirdas Valiulis, Edita Poluziorovienė, Vaidotas Valskys, Adomas Janulionis, Vaida Taminskienė, Rimantas Stukas, Tomas Jankūnas, Violeta Kvedarienė, Narimantas Markevičius, Arūnas Valiulis Abstract Apžvalginiame straipsnyje pateikiami susisteminti duomenys apie 2010-2020 m. publikacijas, skirtas oro taršos kietųjų dalelių (KD) sąsajoms su vaikų bronchų astma. Daugelis analizuojamų publikacijų parengtos retrospektyvinių tyrimų pagrindu ir…