AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI ŠEIMOS MEDICINOS PRAKTIKOJE: EPIDEMIOLOGIJA, DIAGNOSTIKA, IŠŠŪKIAI

Indrė Daubarytė, Laura Kasčiokaitytė Abstract Autizmo spektro sutrikimai (ASS) yra daugelio etiolo­ginių veiksnių skatinama neurologinių raidos sutrikimų grupė. Tai platus terminas, kuris aprėpia ne vieną neuro­loginį raidos sutrikimą. Pasaulyje 1 iš 100 vaikų diagno­zuojamas ASS. Skaičiuojama, jog sutrikimo paplitimas didėja ir varijuoja priklausomai nuo įvairių veiksnių [6]. Dėl didelio komorbidiškumo su įvairias psichikos sutri­kimais, skirtingo…

ŠEIMOS GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KOMANDINIO DARBO GALIMYBĖS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Ingrida Veitienė, Viktorija Kielė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina Abstract Sveikatos priežiūros įstaigos komanda sudaryta iš skir­tingų profesijų atstovų, kurie bendradarbiaudami suku­ria aukštą darbo efektyvumą, todėl šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų bei kitų sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas yra svarbus, siekiant už­tikrinti kokybišką pacientų slaugą. Tyrimo metu buvo siekiama išanalizuoti pirminėje svei­katos priežiūroje dirbančių šeimos gydytojų ir…