INTERAKTYVIOS REABILITACIJOS PRIEMONĖS POVEIKIS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ SAVARANKIŠKUMUI IR FUNKCINIAMS RANKOS JUDESIAMS

Daiva Baltaduonienė, Indrė Ramanauskaitė, Viktorija Kaktienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Abstract Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin­dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių gyvenimo kokybę [1]. Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie­monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir rankos funkciniams…

ERGOTERAPEUTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, GYVENANTIEMS LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ GLOBOS NAMUOSE

Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Domantas Dubauskas Abstract Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje daugėja senų žmonių. Gyventojų senėjimas yra viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Daugėjant senų žmonių, reikalinga jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų plėtra [7]. Ergoterapeutai yra svarbūs sveikatos priežiūros komandos nariai ilgalai­kės priežiūros namuose. Unikali ergoterapijos prakti­kos apimtis ir…

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS IR PRADINIŲ KLASIŲ VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIFINĮ MIŠRŲ RAIDOS SUTRIKIMĄ, SAVARANKIŠKUMO LYGIO VERTINIMAS

Raimondas Buckus, Neringa Buckutė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis Abstract Kiekvienas žmogus, sveikas ar turintis negalią, pagal galimybes privalo užimti deramą vietą visuomenėje ir gerai joje jaustis. Lietuvos Respublikos švietimo įsta­tyme (2011 m.) nurodytas tikslas − išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo…

NUOTOLINIŲ ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ POVEIKIS SERGANČIŲJŲ IŠSĖTINE SKLEROZE GYVENIMO KOKYBEI IR SAVARANKIŠKUMUI

Erika Liubinaitė, Evelina Lamsodienė Abstract Šiuo metu išsėtine skleroze serga daugiau nei 2,5 milijono žmonių. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, viso pasaulio šalys pradėjo riboti kontaktus, todėl sergantiesiems išsėtine skleroze buvo sunkiau gauti gydymo paslaugas. Tyrimo tikslas – įvertinti nuotolių ergoterapijos užsiėmimų poveikį sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybei ir savarankiškumui. Įvertinus sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybę, nustatyta,…