PSORIAZĖS IR METABOLINIO SINDROMO SĄSAJOS IR BENDRI PATOFIZIOLOGIJOS MECHANIZMAI

Marcin Vrublevski Abstract Psoriazė − autoimuninė lėtinė uždegiminė liga. Nors psoriazė dažniausiai pažeidžia tik odą, ji yra sisteminė liga, susijusi su įvairiomis gretutinėmis ligomis. Viena iš dažniausių gretutinių ligų yra metabolinis sindromas. Tikėtina, kad psoriazė ir metabolinis sindromas turi dau­gybę bendrų mechanizmų, iš kurių bene svarbiausi yra uždegiminiai citokinai – IL-17 ir TNF-α ir adipokinai…

NĖŠČIŲJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS IR JO SĄSAJOS SU MITYBA

Alma Gaupšienė, Agata Semionovienė, Rimantas Stukas, Alina Liepinaitienė, Almeda Kučinskienė, Natalja Istomina Abstract Moterų sveikatos raštingumas yra viena iš aktualių šiuo­laikinės akušerijos temų. Nuolat didėjant nėščiųjų mo­kymo vietoms ir galimybėms, ryškėja aktuali moterų sveikatos raštingumo problema. Moterys mokomos ir informuojamos apie pasiruošimą gimdymui, žindymui, naujagimio priežiūrai, tačiau mokymų, susijusių su mo­terų bendruoju sveikatos raštingumu, atsižvelgiant…

TĖVŲ, AUGINANČIŲ CEREBRINIU PARALYŽIUMI SERGANČIUS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS, PSICHOEMOCINĖS BŪKLĖS IR GYVENIMO KOKYBĖS SĄSAJOS

Rūta Dadelienė, Evelina Bartoševič, Jonas Kairys, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis Abstract Darbo tikslas – atskleisti tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus, psichoemocinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajas. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 68 tėvai, auginan­tys cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus. Taikytas Šeimų gyvenimo kokybės klausimynas ir Nuotaikos profilio skalės klausimy­nas. Duomenų analizei naudotas…

SLAUGYTOJŲ STRESO ĮVEIKOS STRATEGIJŲ SĄSAJOS SU ASMENYBINIAIS CHARAKTERIO BRUOŽAIS

Violeta Ožeraitienė, Žydrūnė Kisliūtė, Virginija Gaigalaitė Abstract Darbo tikslas: ištirti ir nustatyti slaugytojų streso įvei­kos strategijas ir jų sąsajas su slaugytojų asmeninais bruožais. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 90 respon­denčių moterų slaugytojų, dirbančių vienos Vilniaus miesto ligoninės terapijos, chirurgijos ir reanimaci­jos/intensyvios terapijos skyriuose, vidutinis amžius – 42,5±2,1 metai. Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti…