Marcin Vrublevski

Abstract

Psoriazė − autoimuninė lėtinė uždegiminė liga. Nors psoriazė dažniausiai pažeidžia tik odą, ji yra sisteminė liga, susijusi su įvairiomis gretutinėmis ligomis. Viena iš dažniausių gretutinių ligų yra metabolinis sindromas. Tikėtina, kad psoriazė ir metabolinis sindromas turi dau­gybę bendrų mechanizmų, iš kurių bene svarbiausi yra uždegiminiai citokinai – IL-17 ir TNF-α ir adipokinai – adiponektinas ir leptinas. Psoriazė ir metabolinis sindro­mas siejasi su širdies ir kraujagyslių ligomis, o psoriazės sunkumas koreliuoja su kraujagyslių būkle. Psoriazės gy­dymas dažnu atveju turi teigiamą įtaka ir metaboliniam sindromui. Instrumentiniai kraujagyslių tyrimai patvir­tina metabolinio sindromo atskirų komponentų ir rizikos veiksnių tiesioginę sąsają su psoriaze ir jos sunkumu.

Keyword(s): psoriazė, metabolinis sindromas, patofiziologija, mechanizmai, sąsajos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.100
Full Text: PDF

Back