ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ VARTOJIMO POVEIKIS SVEIKATAI

Renatas Kedikas Abstract Straipsnyje aptariama elektroninių cigarečių vartojimo problema, įskaitant žalingą poveikį sveikatai. Nurodomas vartojimo visuomenėje populiarumas ir klaidinga nuo­monė apie elektroninių cigarečių saugumą. Pateikiami moksliniai duomenys, kurie parodo, jog elektroninių ci­garečių vartojimas nėra saugus sveikatai, sukelia kvėpa­vimo sutrikimus, odos pažeidimus. Tikslas – apžvelgti ir pateikti naujausių mokslinių tyrimų duomenis apie elektroninių cigarečių poveikį sveikatai…

OZONO PAVOJUS ŽMOGUI PATALPOSE IR LAUKE

Vaida Vasiliauskienė Abstract Ozonas yra stiprus oksidatorius ir trumpaamžis oro ter­šalas, pasižymintis neigiamu poveikiu žmonių sveikatai, supančiai aplinkai ir ekosistemoms. Ozonas veikia žmo­nes ne tik lauke. Šis teršalas pasiekia žmogų ir patalpoje per langus, duris bei plyšius. Padidėjus ozono koncentra­cijos lygiui lauke, jis padidės ir patalpose. Be to, ozono koncentracija patalpose gali ženkliai padidėti dėl…

ERGONOMIKOS MOKYMŲ POVEIKIS BIURO DARBUOTOJŲ SVEIKATAI

Julija Šimelevič, Teresė Palšytė, Rūta Dadelienė Abstract Tyrimo tikslas. Įvertinti ergonomikos mokymų poveikį biuro darbuotojų sveikatai. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 40 biuro darbuotojų, dirbančių penkiuose skirtinguose biuruose Vilniaus mieste. Tyrimui atlikti parengta 27 klausimų anketa, skirta surinkti sociodemografinius duomenis, sužinoti tiriamųjų darbotvarkę, nustatyti jaučiamo diskomforto ar skausmo lokalizaciją ir įvertinti ergonomikos žinias. Tiriamieji atsitiktinės atrankos…

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ DARBO SU CITOSTATIKAIS PROBLEMATIKA

Dalė Smaidžiūnienė, Lina Marcinkutė Abstract Susirgimų onkologinėmis ligomis problematika daugelyjeišsivysčiusių pasaulio šalių išlieka labai aktuali,gydant šias ligas vienas iš pagrindinių gydymometodų yra chemoterapija, kuri veikia ne tik navikinesląsteles, bet ir sveikas. Pacientų gydymo chemoterapijaprocese visuomet dalyvauja slaugytojas: užsako,tinkamai transportuoja bei laiko, skiedžia, lašinatirpalus arba paduoda tabletes pacientams, sutvarkosistemas bei priemones po šių medikamentų panaudojimo.Slaugytojų darbas…