Vaida Vasiliauskienė

Abstract

Ozonas yra stiprus oksidatorius ir trumpaamžis oro ter­šalas, pasižymintis neigiamu poveikiu žmonių sveikatai, supančiai aplinkai ir ekosistemoms. Ozonas veikia žmo­nes ne tik lauke. Šis teršalas pasiekia žmogų ir patalpoje per langus, duris bei plyšius. Padidėjus ozono koncentra­cijos lygiui lauke, jis padidės ir patalpose. Be to, ozono koncentracija patalpose gali ženkliai padidėti dėl elektros prietaisų, tokių kaip ozono generatoriai, elektrostatiniai oro filtrai, kopijavimo aparatai, lazeriniai spausdintuvai ir kt. naudojimo. Eksperimentas atliktas lauke ir patalpoje registruojant šio teršalo koncentraciją O3 41M ozono kon­centracijos analizatoriumi. Ozono koncentracija matuota patalpoje, į kurią šis teršalas patenka per atidarytą langą, veikiant joje kopijavimo aparatui ir lazeriniam spausdin­tuvui, bet nesant ozoną generuojančių elektros prietaisų. Atlikti tyrimai parodė, kad saugiausias ozono koncentra­cijos lygis žmogui yra patalpose, kuriose nėra elektrinių prietaisų, galinčių generuoti šį teršalą. Vasaros metu iš lauko į patalpą patenkantis ozonas gali padidinti šio ter­šalo koncentraciją viduje > 70 kartų. Patalpoje veikiantis kopijavimo aparatas padidina ozono koncentracijos lygį iki > 250 kartų, o lazerinis spausdintuvas iki > 60 kartų, todėl nesaugiausia žmogaus sveikatai ozono atžvilgiu aplinka yra patalpa su veikiančiu kopijavimo aparatu.

Keyword(s): ozono koncentracija, ozono susidarymo šaltiniai, patalpa, laukas, poveikis sveikatai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.281
Full Text: PDF

Back