Renatas Kedikas

Abstract

Straipsnyje aptariama elektroninių cigarečių vartojimo problema, įskaitant žalingą poveikį sveikatai. Nurodomas vartojimo visuomenėje populiarumas ir klaidinga nuo­monė apie elektroninių cigarečių saugumą. Pateikiami moksliniai duomenys, kurie parodo, jog elektroninių ci­garečių vartojimas nėra saugus sveikatai, sukelia kvėpa­vimo sutrikimus, odos pažeidimus. Tikslas – apžvelgti ir pateikti naujausių mokslinių tyrimų duomenis apie elektroninių cigarečių poveikį sveikatai bei rekomen­dacijas mažinti el. cigarečių vartojimą.

Keyword(s): elektroninės cigaretės, poveikis sveikatai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.117
Full Text: PDF

Back