PACIENTŲ SVEIKATOS MOKYMO POREIKIS PRIĖMIMO – SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE

Rita Šmyt, Oksana Misiūnienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kučinskienė Abstract Gyventojų skaičiaus didėjimas, populiacijos senėjimas, lėtinių ligų progresavimas ir epidemijos didina besikrei­piančiųjų į priėmimo – skubiosios pagalbos skyrių skai­čių. Pacientų sveikatos mokymas turi įtakos atvykstan­čių pacientų srautų mažinimui priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje. Tyrimo tikslas – nustatyti pacientų sveikatos mokymo poreikį priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje.…

PACIENTŲ ŽINIOS APIE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMĄ IR JŲ TAIKYMAS

Žilvinas Kirtiklis, Regina Balčiūnienė Abstract Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje nurodyta, kad per metus dėl vainikinių kraujagyslių patologijos sukeltų širdies ligų miršta 17,9 milijono žmonių, o tai sudaro 31 proc. visų pasaulio mirčių [10]. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis daugėja. Norint užkirsti kelią šių ligų vystymuisi, reikia reguliariai teikti paci­entams žinias ir laiku informuoti apie jiems…

ŽVYNELINE SERGANČIŲ PACIENTŲ SLAUGOS YPATUMAI LIGONINĖS STACIONARE

Sonata Čerkauskaitė, Vaidutė Kazlaitė Abstract Žvynelinė yra lėtinė, uždegiminė, neužkrečiamoji ir nepagydoma liga. Jos gydymas gali būti simptominis, vietinis arba sisteminis. Užtikrinant žvyneline sergančių pacientų slaugą, svarbu juos mokyti, stebėti psichologinės būklės pokyčius, informuoti apie paskirtą gydymą ir slaugą, vertinti odos vientisumą bei atlikti odos priežiūrą, taikant specifines procedūras, pavyzdžiui – drėgnųjų tvarsčių terapiją. Tyrimo…

PACIENTŲ GRIUVIMO RIZIKĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Lina Gedrimė, Jovita Dugalienė, Aelita Skarbalienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina Abstract Pacientų sveikatos ir funkcinio savarankiškumo išsaugojimas keliamas kaip vienas pagrindinių uždavinių visam PSO Europos regionui. Svarbu užtikrinti pacientų geresnę sveikatą, gyvenimo kokybę ir vertinti fiziologinius pokyčius senstant. Gera pusiausvyra ir mobilumas yra pagrindinės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos veiklos prielaidos. Pacientų griuvimas…

PACIENTŲ ANTIKORUPCINIS UGDYMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jūratė Blažytė, Jūratė Grubliauskienė Abstract Tyrimo tikslas − kompleksiškai išnagrinėti pacientų an­tikorupcinio ugdymo galimybes, teorines ir praktines problemas sveikatos priežiūros įstaigose bei sukurti ko­kybiškai naują pacientų ugdymo programą, atitinkančią šiandienos reikalavimus. Tyrimo problemai ištirti pasi­rinktas kiekybinis tyrimas. Taikytas anketinės apklausos metodas. Taikant anketavimą, kaip sociologinės infor­macijos rinkimo būdą, respondentai patys atsakė į tyrėjo pateiktus anketos…

DEMOGRAFINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PACIENTŲ, SERGANČIŲ ŪMINIU KORONARINIU SINDROMU, SU SVEIKATA SUSIJUSIAI GYVENIMO KOKYBEI

Julijana Zobernienė, Vida Mockienė Abstract Viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių ligų yraūminis koronarinis sindromas (ŪKS), kuris sukeliapavojų gyvybei, todėl aktualu atkreipti dėmesį į pacientųsu sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Tyrimotikslas – išanalizuoti demografinių veiksnių įtaką pacientų,sergančių ūminiu koronariniu sindromu, susveikata susijusiai gyvenimo kokybei.Tyrimo metodika.Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenų rinkimuinaudotas SF- 36 klausimynas. Taikytas statistinisduomenų paketas „SPSS…